BETŰRENDES SZÓJEGYZÉK /
VOCABULARIO ALPHABETIC

Ebben a szójegyzékben a szövegben előforduló valamennyi szó szerepel. (Nem szerepelnek benne azok a szavak, amelyek csak a nyelvtani magyarázatokban jelennek meg; így a 24. leckében elforduló alternatív kifejezések sem, amelyek közül néhány igen fontos.) A tömörség kedvéért a szavak magyar jelentését nem adjuk meg, hanem a szó mögé tett számmal jelezzük, hogy melyik lecke szójegyzékében található meg. Néhány szó mögött több szám is áll; ez arra utal, hogy a hivatkozott leckében a szó különböző jelentésárnyalataival találkozhatunk. A 26-27. összevont leckére a 26-os számmal utalunk, a "pf" betűkkel az utószóra (postfacio).

A szójegyzékben a szavakat morfémákra bontva adjuk meg; ezzel azt szeretnénk elérni, hogy az olvasó minél nagyobb gyakorlatra tegyen szert a szókincs szerkezetének áttekintésében. A bázismorfémákat aláhúzással jelöljük, az összetett szavakban természetesen két bázismorféma van. Az igék tőhangzóját nem választjuk el a gyöktől, ez alól csak a névszókból képzett igéknél teszünk kivételt. Nem bontjuk elemeire az igék előidejű tövét sem, ugyancsak a fenti kivételtől eltekintve. A figyelmes olvasó bizonyára könnyen felfedezi a bizonyos képzők környezetében végbemenő tőváltozásokat, ezek részletes tárgyalása azonban meghaladná e könyvecske kereteit. Aki alaposabban meg akarja ismerni ezt a kérdést, annak főként Wilgenhof már említett nyelvtanát ajánljuk.

A

a 2, ab 10, abandon/a/r 5, abona/nt/e 30, ab/sorbe/r 4, accent/o 15, accentu/a/r 15, ac/cept/a/r 24, ac/compani/a/r 9, ac/cord/o 15, ac/cusat/iv/o 10, act/ion 26, act/iv/e pf, act/iv/itat/e 30, act/o 26, act/ual/itat/e pf, ad/de/r 16, ad/dit/ion 16 30, a/de/o 25.ad/ject/iv/o 7, ad/jut/a/r 20, ad/mira/r 14, adress/e 30, aer/e 25, af/fa/bil/e 18, af/fin 16, af/fin/itat/e 16, age/r 26, age/nt/i/a 26, a/grad/a/bil/e 13, alc/un 4, alc/un/a 8, alc/un/o 8, ali/ment/ari 21, ali/ment/o 18, aline/a pf, allegr/e 13, a/l/or/a 10 16, al/que 4, alt/e 7, alter/e 4, alter/n/at/iv/a 13 alter/ubi 23, alt/o 25, ama/bil/e 15, ama/r 9, amat/or 13, amb/e 13, amb/ie/nt/e 19, amic/o 2, am/or 7, amusa/nt/e 10, an/alphabet/ism/o 26, ancian 23, anc/or/a 13, Angl/a/terr/a 30, angl/es/e 30, anim/al 28, ann/o 6, an/nunci/a/r 16, ante 1, ant/ea 13, anti/cancer/os/e 28, antiqu/at/e 23, aperi/r 13, ap/pare/r 16, ap/part/a/ment/o 29, ap/pella/r 18, ap/pell/o 24, ap/per/tine/r 10, ap/petit/o 21, ap/plaude/r 24, ap/plaus/o 24, ap/porta/r 9, appoi/o 21, ap/prehens/ion 30, ap/prende/r 6, ap/prob/at/ion 17, approcha/r 4, aqu/a 20, arbor/e 13, archi/tect/o 29, archi/tect/ur/a 29, arde/r 24, ard/or 24, are/a 29, argent/o 18, argu/ment/o 24, ar/re/sta/r 25, arriva/r 8, art/e 14, as/scende/r 21, ascolta/r 10, asin/o 22, as/sati/s 5, as/secur/a/r 15, assembl/e/a 26, as/si_ 30, as/soci/at/ion 21, attacc/a/r 6, at/tende/r 8, at/tent/ion 9, at/tinge/r 19, attitud/e pf, at/tract/ion 22, at/tract/iv/e 22, at/trahe/r 22, audi/r 4, audit/ori/o 23, aur/e 12, authentic 28, auto 11, auto/bus 11, auto/mo/bil/e 11, autumn/al 25, autumn/o 25, auxili/ari 5, avant/ag/e 15, avant/i/a 16, azur 19.

B

bagag/e 20, banc/a 18, banc/o 1, bani/o 9, bas/e 26, basi/o 25, bass/a/r 24, bass/e 7, basta/r 16, batte/r 21, bell/e 2, ben 4, ben/que 8, ben/veni/r 17, besoni/o 11, besoni/a/r 11, bibe/r 20, bibe/r/ag/e 20, biblio/graph/i/a pf, biblio/thec/a 6, bi/cycl/o 11, bi/cycl/a/r 11, bi/later/al 13, billet 19, blanc 1, blond/e 19, bon 4, botec/a 18, bov/e 30, branc/a 28, brev/e 8, brilla/r 24, bross/a 9, bross/a/r 9, brun 13, bucc/a 21, butyr/o 18.

C

cade/r 21, cadit/a 21, caffe 20, calc/e/a 18, calc/ett/a 18, calc/ul/a/r 28, cal/id/e 24, calm/a 22, calm/e 22, calm/a/r 22, cal/or 24, cambia/r 15, camer/a 9, camerad/a 11, camer/er/a 20, camer/er/o 20, camis/a 18, campan/a 13, camp/ani/a 17, camp/o 30, cancer/e 28, cancer/os/e 28, cant/a/r 10 12, cant/at/or 12, cant/at/rice 12, cant/o 12, cap/ac/e 28, cap/ac/itat/e 26, capill/o 19, capit/al 2, capit/an/o 28, capit/e 2, capp/ell/o 18, capt/iv/ar 24, capt/ur/a/r 28, car 10, cardi/ac 29, carn/e 20, cart/a 20, cas/a 6, case/o 18, cas/o 11, cass/a 18, cass/er/a 18, cata 8, caten/a 23, cathedr/a 23, caus/a 21, caus/a/r 26, cavall/o 28, cela/r 15, celebr/a/r 13, celebr/at/ion 13, cell/ul/a 28, cel/o 25, centr/al 19, centr/al/isat/ion 30, centr/o 19, cerca/r 6, cert/e 10, cert/o 14, cessa/r pf, character/ist/ic 26, charm/a/nt/e 5, Chec/o/slovach/i/a 30, chef 26, cifr/a 28, circa 28, citat/e 29, civ/e 30, clar 13, clav/e 20, clin/ic/a 10, coce/r 16, coc/in/a 16, cocle/ar 20, co/gnosce/r 10, co/gnosce/nt/i/a 24, col/laps/o 21, col/lect/ion 14, colleg/a 24, color 13, comencia/r 6, comencia/ment/o 10, com/manda/r 20, com/mun 15, com/mun/ica/r 13, com/mun/icat/ ion 26, como 4, compani/a 18, com/par/a/r 16, com/par/at/ ion 29, com/part/i/ment/o 19, com/patriot/a 17, com/pil/a/r 30, com/ple/r 29, com/porta/r 22, compra/r 9, com/prende/r 14, com/putat/or 28, con 2, con/centr/a/r 8, con/cerne/nt/e 5, con/cerne/r 5, con/clude/r 18, con/clus/ion 18, conditi­on pf, condition/al 12, con/duce/r 29, con/fere/nt/i/a 26, con/form/e 26, con/fort/a/bil/e 12, con/gress/o 13, con/senti/r 25, con/seque/nt/e 26, con/sider/a/r 25, consili/o 26, con/siste/r 8, con/sta/nt/e 12, constat/a/r 2, con/struct/ion 26, con/strue/r 26, con/tact/o 30, conta/r 3, con/tent/e 14, con/tent/o 29, continu/a/r 8, continu/at/ion 3, cont/o 18 30, contra 26, con/veni/r 18, con/vent/ion 30, con/vers/at/ion 4, con/vi/agi/at/or 19, con/vi/agi/at/ric/e 19, coperi/r 5, corb/e 18, cord/e 17, cord/ial 17, coron/a 18, corpor/e 29, cor/re/lat/ion 29, cor/re/sponde/nt/e 7, cos/a 4, costa/r 11, cost/o 26, crea/r 26, crede/r 11, crem/a 20, cris/e 24, crita/r 4, critic 24, critic/a 24, critic/o 24, cruel 21, cruel/itat/e 21, cuj/e 10, cult/ell/o 20, cult/iv/a/r 13, cult/iv/at/or 13, cult/ur/a 26, cult/ur/al 30, cupr/o 18, curios/e 19, curre/r 19, curr/er/o 19, curs/o 14, curt/e 8, cycl/o 16

D

dam/a 2, Dan/mark 30, da/r 11, dat/a 7, dat/iv/o 10, de 3, de/a 7, de/batt/o 26, debe/r 2, de/cis/ion 6, de/clar/a/r pf, de/dica/r 30, de/fin/ir 26, de/lega/r 26, de/legat/ion 26, de/legat/o 26, delphin/o 29, deman 8, de/manda/r 9, de/monstra/r 26, de/monstrat/ion 10, dent/e 9, de/o 7, de/part/i/ment/o 18, de/post 25, de/ride/r 24, de/riv/a/r 18, de/riv/at/iv/e 26, de/scende/r 21 28, de/scribe/r 28, de/sign/a/r 30, desira/r 18, desir/o 18, de/strue/r 28, de/tali/at/e pf, detra 23, de/veni/r 5, dialect/o 30, diamant/e 17, dice/r 2, dict/ion/ari/o 6, dict/o 30, di/e 4, dif/fic/il/e 7, dif/fus/ion 30, di/lige/nt/e 6, di/lige/nt/i/a 6, di/minu/e/r 26, dinar 20, di/rect/e pf, di/rige/r 20, dis/a/grad/a/bil/e 13, disc/o 30, dis/coperi/r 5, dis/cret/e 5, dis/curs/o 10, dis/cuss/ion 17, dis/cute/r 17, dis/cuti/bil/e 23, dis/foli/a/r 25, dis/ordin/e 22, dis/pare/r 14, dis/poni/bil/e 21, dis/solut/ion 30, di/sta/nt/ia 16, dis/veloppa/ment/o 26, dis/veloppa/r 26, dis/ved/i/r 9, di/vers/e 13, di/vide/r 6, di/vis/ion 6, doct/or 28, dol/or 29, dom/icili/o 29, dom/in/a/r 23, dom/in/ic/a 7, dom/in/o 7, dom/o 16, don/a/r 11, don/o 11, dormi/r 9, dors/o 14, dubit/a 14, dubita/r 29, duce/r 26, dulc/e 19, du/o 1, du/ pl_/e 26, dur 11, dur/a/r 9, dur/a/nt/e 9 24

E

e 1 30, ecce 1, ecclesi/a 25, eco/nom/isat/ion 26, edi/fic/ i/o 29, e/dit/a/r pf. e/dit/ion 30, educa/r 26, educat/ion 26, ef/fecto 23, ef/fort/i/o 8, ego 22, egypt/ian/o 23, Egypt/o 23, e/labor/at/ion 30, electr/ic 9, electr/ic/itat/e 9, electr/on/ic 28, elegant/e 1, element/o pf, embrassa/r 4, embryon 22, e/miss/ion 26, e/mot/iton 29, e/norm/e 29, enthusias/m/o 9, enthusias/t/ic 24, entra/r 14, entrat/a 13, epi/demi/o/log/ic 29, epoch/a 28, er/a 30, e/rige/r 29, es/capp/a/r 15, espani/ol 30, es/que 1, essay/o 13, esse/nt/i/al 15, esse/r 1, estat/e 25, estima/r 13, est/iv/e 13, estrani/e 14, estrani/er/a 14, estrani/er/o 14, etag/e 29, etat/e 17, etiam 2, e/velia/r 9, e/veliat/or 9, e/vide/nt/e 24/ evita/r 11, e/volut/ion 28, ex 8, ex/act/e 19, ex/act/itud/e 29, exaggera/r 30, examin/a/nd/o 13, examin/a/r 13, examin/at/ion 13, examin/at/or 13, examin/e 13, ex/cambi/o 26, ex/celle/nt/e 21, ex/cept/e 16, ex/cept/ion 16, ex/cusa/r 2, exempl/o 26, ex/ige/r 11, ex/ir 18, ex/iste/r 24, ex/it/o 18, ex/pect/a/r 16, ex/pens/iv/e 10, ex/plica/r 6, ex/plicat/ion 26, ex/plode/r 19, ex/plos/ion 19, ex/press/iv/e 29, ex/prime/r 13, ex/tract/o 26, ex/trahe/r 26, extra/ordin/ari 18

F

face/r 1, faci/e 14, fac/il/e 7, fac/il/ita/r 26, fact/o 2 13, famili/a 16, famili/al 16, fatigat/e 2, favor 14, favor/i/r 16, fed/e 17, felic/e 23, femin/a 5, femin/in 5, ferm/a 17, ferr/o/vi/a 16, ferr/o/vier/o 16, fic/o 30, fili/a 16, fili/al 16, fili/o 16, fin 24, fin/al/mente 18, fin/i/ r 15, fix/a/r 6, fix/e 6, flor 13, flue/r 14, foc/ar 16, foc/o 16, font/e pf, form/a 12, form/a/r 26, form/at/ion 26, form/ul/ari/o 20, forni/r 18, forsan 13, fort/e 4, fragment/o 16, franc/ese 30, frappa/r 24, fratr/e 11, frequent/a/r 20, frequent/e 13, frequent/i/a 29, fresc 25, frig/or 25, fri/r 20, front/e 21, fruct/o 20, fulmin/e 24, fum/a/r 19, fum/at/or 19, furch/ett/a 20, futur 7, futur/o 30

G

gani/a/r 23, garant/i/a 30, garant/i/r 30, garrul/a/r 22, gaud/i/o 29, gen/a 21, gener/al 5, gener/at/ion 17, gen/icul/o 21 gen/it/iv/o 10, ge/o/graph/ic 17, ge/o/log/i/a 28, german/o 30, gigant/e 28, glaci/e 28, glaci/al 28, glob/al 30, grad/o 21, gramm/o/phon/o 30, grand/e 1, gran/ patr/e 17, grat/e 22, grat/i/a 4, -grat/itud/e 22, gratuit/e pf, grav/e 21, gris 25, grupp/o 13, guant/o 18, guarda/r 18, guarda/rob/a 18, guerr/a 7, gust/a/r 25

H

habe/r 1 8, habil/itat/e 26, habita/nt/e 29, habita/r 16, hast/a/r 15, hebre/e 7, herald/o pf, heri 8, hero/e 4, hesitat/ion 15, hibern/a/r 25, hibern/o 25, hic 15, histo-ri/a 3, hodie 5, hom/in/e 5, hor/a 8, hor/o/log/i/o 9, hospit/al 10, hotel 20, hum/an/o 17, hum/id/e 21, hum/or 13, hungar/e pf, Hungar/i/a pf, hungar/o pf, hydr/o/log/i/a 28, hydr/o/log/ic 28, hypo/thes/e 28

I

ibi 4, ide/a 13, ident/ic 30, idiom/a 5, idiot/a 10, il 7, ill/a 2, ill/e 1 13, ill/o 1, il/lustrat/ion 7, im/medi/at/e 6, im/patie/nt/i/a 18, im/ped/i/r 30, im/perat/iv/o 12, im/porta/nt/e 7, im/porta/r 19, im/possi/bil/e 21, im/press/ion/a/r 14, in 3, in/caten/a/r 23, in/contr/o 7 25, in/credi/bil/e 11, in/dic/a/r 19, in/dis/cret/e 5, in/dis/cuti/bil/e 23, in/dis/pens/a/bil/e 30, in/duce/r 17, in/ evita/bil/e 11, in/ex/act/e 19, in/ex/pect/at/e 16, in/fa/nt/e 9, infern/al 12, infern/o 12, in/form/a/r 5, in/form/ at/ion 5, infra 28 30, in/frequent/e 25, initi/al 30, initi/at/iv/a 26, in/ject/ion 28, in/numer/a/bil/e 26, in/quiet/e 15, insenia/ment/o 30, insenia/r 30, in/spira/r 13, in/spirat/ion 24, in/stitut/o 28, in/struct/or 26, in/strue/r 26, instrument/o 23, insul/a 28, integr/e 29, in/tende/r 6, in/tent/ion 6, inter 5, interess/a/r 2, interess/a/nt/e 2, interess/at/e 2, interess/e 2, inter/in/di/ vid/ual 29, interior 24, inter/lingu/a 5, inter/nat/ion/al 5, inter/rupt/ion 12, intra 20, intro/duce/r 26, in/us/a/bil/e 11, in/us/ual 11, invita/r 13, io 1, ipse 14, i/r 13 ist/e 2, ist/o 7, ital/ian 20, ital/ian/o 30

J

jaln/e 13, jam 2, Japon 29, japon/es/e 29, jardin 13, jardin/er/o 13, jent/acul/o 9, joc/a/r 16, joc/o jorn/al 9, jov/e/di 7, just/o 11, juven/a 14, juven/e 2

K

kil/o 17, kil/o/metr/o 29

L

l/a 2, labi/o 21, lac/o 28, lament/a/r 11, lassa/r 5, later/e 13, lat/in 7, lat/in/o 7, lava/r 9, l/e 1 2, lect/ion 1, lect/o 9, lect/or 14, lect/ur/a 5, lege/r 5, lent/e 25, letter/a 8, lev/a/r 9, lev/e 11, liber/e 16, libr/o 1, licit/e30, lign/o 21, limit/a/r 29, lingu/a 5, lingu/al 26, lingu/ist/ic 26, litter/a 8 28, litter/a/tur/a 30, l/o 6, loc/o 30, long/e 4, lontan 16, luct/a 26, lun/a 7, lunch 10, lun/e/di 7

M

maestr/o 24, magazin 18, magistr/o 30, magnet/o/phon/o 30, mal 11, malad/e 17, mal/grad/o 17, manc/a/r 21, manc/o 26, mangia/r 9, manier/a 5, manifest/a/r 26, manifest/at/ion 13, man/o 6, man/tene/r 17 26, man/ual 6, man/u/script/o 24, mar 25, marcha/r 13, marit/a 12, marit/ag/e 16, marit/a/r 16, marit/o 12, mart/e/di 7, materi/a 28, mater/n/al 24, mater/n/e 30, matin/o 9, mathematic/a 26, matr/e 9, matur 30, me 2, medic/al 5, medic/a/ment/o 5, medic/a/r 5, medic/in/a 5, medic/o 5, medi/e 8, medi/e/di/e 10, membr/o 26, mens/e 6, mens/ual 30, ment/e 14, mention 15, mention/a/r 15, menu 20, meravili/a 15, meravili/os/e 15, merc/a/nt/e 16, merc/a/nt/il 18, merc/at/o 18, merc/e 18, mercuri/di 7, meridi/e 10, mesm/o 10, mesur/a 8, method/o 30, metr/o 28, mi 7, micr/e 1, mineral 20, min/im/o 30, minus 8 22, minut/a 4, misce/r 28, mitte/r 20, mixt/ur/a 28, mo/bil/e 11, modern/e 5, modest/e 9, mod/ic 10, moll/e 11, moment/o 14, monet/a 11, monstra/r 18, morb/o 29, morie/nt/e 21, mori/r 21, morit/e 21, morphem/a 26, mort/al 21, mort/e 21, mult/e 6, mult/i/later/al 13, mult/itud/e 15, mult/o 2 11, mund/ial 30, mund/o 16 21, murmur/a/r 7, mus/ic/a 12, mus/ic/al 24, mut/e 14

N

nam 20, narra/r 15, nat/al 16, nat/ion 5, nat/ur/a 16, nat/ur/al 17, necess/e 30, Nederland 30, nederland/es/e 30, nepot/a 17, nepot/e 17, nerv/os/e 21, nerv/os/itat/e 21, ni 25, nigr/e 1, niv/e 25, no 1, noct/e 7, nomin/at/iv/o 10, nomin/e 6, non 1, norm/al 28, Norveg/i/a 28, norveg/ian 28, nos 2, nostr/e 2, not/a 17, not/a/r 14, not/iti/a 29, nov/a 9, nov/e 9, nov/o 7, nud/e 25, n/ull/e 18, numer/o 8, numer/os/e 26, nunc 1, nunquam 10

O

o 2, oblid/o 15, oblid/a/r 15, obr/a 14, obr/er/o 29, obscur 25, ob/tene/r pf, oc/cas/ion 15, occupa/r 15 30, oc/curre/r 13, oc/curre/nt/i/a 13, ocean/o 28, ocul/o 17, odor 25, of/fende/r 22, of/fens/a 22, offici/al 30, omn/e 6, on 1, opina/r 17, opinion 17, op/posit/e 19, op/posit/o 8, orat/or 21, ordin/ari 9, ordin/e 22, organ/isat/ion 5, organ/o 29, origin/al 7, origin/e 7, osa/r 14

P

paga/r 18, pagin/a pf, pais 15, pale/a 30, pall/id/e 21, pall/or 21, pan 18, pan/ic/o 22, par 18, parc/o 10, pare/nt/e 16, pare/r 16, parla/r 4, parol/a 2, part/e 13, part/i/r 8, part/it/a 19, parv/e 19, pass/o 15, pass/a/r 4, patat/as 20, parti/nt/e 19, patr/e 16, patr/i/a 17, paus/a 19, peci/a 21, pecuni/a 11, pen/a 24, pensa/r 2, pensat/a 5, per 2, per/de/r 21, per/fect/e 22, period/o 8, period/ic/o 5, perl/a 30, per/mitte/r 2, person/a 9, person/al 9, per/tine/r 28, pes/a/nt/e 11, phoc/a 29, phon/o/band/a 30, phras/e 9, pinge/r 13, pisc/e 14, place/r 15 19, planc/a 14, plan/o 26, platt/e/form/a 19, plen 17, plen/a/r 14, plora/r 14, plur/e 20, plus 1 11 13, pluve/r 25, pluv/i/ar 25, pluv/i/os/e 25, poc/o 5, polit/e 19, pone/r 20, popul/ar 30, popul/at/ion 21, port/a 13, portat/or 18, porta/voc/e 26, port/o 20, posit/ion 9, posit/iv/e pf, pos/sede/r 11, possi/bil/itat/e 30, post 8, post/a 9, post/ea 7, post/er/o 9, postfaci/o pf, post/meridi/e 8, pote/nt/e 5, pote/nt/i/a 5, pote/r 5, povr/e 21, practic 8, practic/a/bil/e 30, prandi/o 10, prec/a/r 15, pre/cede/r 25, preci/o 10, pre/fabric/a/r 29, pre/fere/r 16, prende/r 1 17, pre/para/r 9 18, pre/se/nt/a/r 28, pre/se/nt/at/ion 13, pre/se/nt/e 26, press/a 26, press/at/e 20, presso 4, pre/sup/pone/r 30, pre/tendit/e 25, prim/a/ver/a 25, prim/e 1, prim/o 6, prior/itat/e 26, pro 3, pro/bab/il/e 11, prob/a/r 12, prob/a/r 12, problem/a 21, pro/duce/r 14, pro/fess/or 10, profund/e 28, profund/or 28, pro/gress/o 29, programm/a 6, pro/ject/a/r 26, pro/men/ad/a 25, pro/mena/r 25, pro/miss/a 24, pro/mitte/r 24, pro/nomin/e 9, pro/nunci/ar 10, pro/pone/r 14, pro/posit/ion 26, propri/e 16, pro/que 4, prosper/e 23, prosper/itat/e 23, pro/test/o 26, pro/verb/i/o 30, pro/voca/r 17, proxim/e 15, public 21, public/a/r 28, public/at/ion pf, public/o 21, puer/a 10, punct/o 17

Q

quadr/o pf, qual 5, quando 4, quant/e 16, quant/o 13, quart/o 8, qua/si 11, que 1 2 5, quest/ion 2, qui 2 4, quiet/e 15, quot/i/di/an 9

R

radic/e 26, radi/o 21, ran/a 30, rang/o 23, rapid/e 6, rar 13, ras/a/r 9, ras/ori/o 9, ration/al 26, re 5, re/act/ion 23, re/al/sa/r 30, re/al/isa/tion 26, re/al/ist/ic 13, recent/e 26, re/cerc/a 28, re/cipe/r 28, re/co/gnosce/r 14, re/commenda/r 26, re/fresc/a/r 25, reg/e 16, reg/in/a 16, region 16, registr/at/ion 10, registr/o 20, re/grat/i/a/r 4, regretta/bil/e/mente 19, re/guard/a/r 2, re/im/ple/r 20, re/lat/ion 21, re/lat/iv/itat/e 28, re/lat/iv/e 10, re/lege/r 26, re/mane/r 30, re/marc/a/bil/e 24, re/marc/a/r 4, remedi/a/r 26, ren/de/r 10, re/parat/ion 11, re/past/o 10, re/plica/r 25, re/porta/r 21, re/port/er/o 26, re/port/o 21, re/pre/se/nt/a/nt/e pf, reproch/e 16, reproch/a/r 16, re/serva/r 20, re/solut/e 26, re/solut/ion 26, re/spect/ar 22, re/sponde/r 2, re/spons/a 2, re/sta/r 10, re/st/o 18, re/staura/nt/e 10, resultat/o 26, re/tard/a/ment/o 26, re/tard/o 19, re/torn/a/r 5, retro 28, re/veni/r 13, re/vide/r 14, re/vist/a 30, ric 16, ricch/ess/a 16, ride/r 14, rig/id/e 21, risc/o 30, ris/o 17, rob/a 18, ros/a 13, ros/ier/o 13, rub/i/e 14, ruit/o 9, russ/e 29, Russ/i/a 29

S

sabbat/o 7, sal 25, sal/a 23, sal/in 25, salsici/a 18, salut/a/r 4, salut/e 4, san 17, sanguin/e 28, san/itat/e 28, sape/r 7, satis/fact/ion 14, scal/a 21, scandinav/o 30, scarp/a 18, scen/a 21, schol/a 26, schol/ar 30, scie/nt/i/a 15, scie/nt/ific 30, scribe/r 5, se/cret/e 13, se/cret/o 13, secund/a 8, secund/e 2, secundo 26, sed 1, sed/e 19, sede/r 1 2, sed/i/a 12, sembla/r 7, sempre 10, senior 1, senior/a 1, senior/ett/a 2, senti/ment/o 24, senti/r 4, sptim/an/a 7, septim/an/al 30, seque/nt/e 13, seri/e 26, seri/os/e 17, ser/o 28, serv/ici/o 26, servit/or 20, servit/ric/e 20, sess/ion 26, si 1 7 11, sic 21, sign/at/ur/a 20, sign/ific/a/nt/i/a 26, sign/ific/a/r 7, sign/o 2, silent/e 13, silent/i/o 13, sim/pl/e 10, sim/plic/e 10, sin 2, singul/e 24, sobri/e 22, soci/al 15, soci/etat/e 30, sol 1 25, solemn/e 22, sole/r 10, sol/mente 1, sol/o 8 14, solut/ion 26, son/a/r 13 23, soni/a/r 7, soni6o 7, son/o 12, soror 16, sovente 10, speci/al 26, speci/al/isa/r 18, sta/bil/itat/e 30, stadi/o 30, standard/isat/ion 26, sta/r 1, stat/ion 19, stat/o 26, stat/o/un/it/es/e 29, stell/a 25, struct/ur/a 26, struct/ur/al 9, stude/nt/e 5, studi/a/r 10, studi/o 6, stup/id/e 22, su 4, sub pf, subit/e 14, subit/o 14, sub/ject/o 30, sub/lev/a/r 24, sub/sta/nt/iv/o 7, suc/cede/r 19, suc/cess/o 19, succ/o 20, sud/or 21, suf/fice/r 11, suf/fix/o 26, suffl/o 16, suffre/r 12, suffre/nt/i/a 12, summ/a 11, super 1, super/fici/e 28, super/flu/e 30, super/popul/at/ion 21, supp/a 20, sup/pone/r 9, sup/porta/bil/e 25, supra 7 26, sur 1, sur/prende/r 14, sur/pris/a 14, sur/ride/r 18, sur/ris/o 18, sved/es/e 28, Sved/i/a 28, sym/path/i/a 24, sym/path/ic 13, syn/ops/e 12

T

tabul/a 9, tace/nt/e 25, tal 11, tamen 2, tanto 23, tard/e 25, tass/a 20, taxi 19, techn/ic/a 29, tect/o 14, tele/phon/ic 29, tele/phon/o 16, tele/vide/r 26, tele/vis/ion 26, tempera/ment/o 26, tempor/e 6, tener/e 25, terr/a 17, terri/bil/e 9, text/o 17, theatr/al 16, them/a 6, timer/r 21, tim/id/e 21, tim/or 21, tocca/r 24, ton/o 12, torn/a/r 24, tortuc/a 28, tosto 7 13, tot/e 21, tot/o 15, tract/o 30, trag/ic 2, train/o 8, trans/i/r 25, trans/mitte/r 29, trans/vers/o 23, travali/o 10, trem/ul/a/r 21, tribu/n/a 21, trist/e 25, tropp/o 4, trova/r 15, tu 9, tunc 4

U

ubi 4 15 19, ull/e 18, ultim/e 21, un 1, und/a 25, un/ion 30, un/i/r 5, un/it/e 5, univers/it/ari 16, univers/itat/e 10, univers/o 17, urb/an 29, urb/e 10, us/a/bil/e 26, us/a/r 11, us/at/e 11, us/o 11, usque 10 21, us/ual 11, ut/il/e 30, ut/il/isa/r 5, ut/il/isat/or 30

V

valv/ul/a 22, vari/at/e 30, vari/e 29, vast/e 29, ven/a 22, vende/r 18, vendit/a pf, vendit/or 18, vendit/ric/e 18, vener/di 7, veni/r 10, ver 14, verb/al 12, verb/o 12, verd/e 13, verd/ur/a 13, verso 29, vesper/e 8, vest/i/ment/o 9, vest/i/r 9, veter/e 11, vi/a 11, vi/ag/e 11, vi/agi/a/r 11, vi/agi/at/or 20, vic/e 13 17, vic/in 15, victim/a 21, vict/or 23, vict/or/i/a 23, vide/r 1, vill/ag/e 17, vince/r 23, vin/o 20, vir/il 5, vir/il/itat/e 5, vir/o 5, visit/a 13, visit/a/r 6, vist/a 17, vit/a 9, vit/al 23, vitr/o 20, viv/e 19, vive/r 19, viv/ific/a/nt/e 24, voc/abul/ari/o 30, voc/abul/o 20, voc/a/r 18, voc/e 4, vola/r 10, vole/r 5, volunt/ari/e 15, vos 1, vulner/e 21, vulner/a/r 21

Z

zoo/log/i/a 28