Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

I. melléklet

Kéttövű igék

Fontos megjegyezni, hogy az ebben a nyelvtanban használt “rendhagyó másodlagos igető” kifejezésnek nem szabad felidéznie a természetes nyelvekre jellemző szabálytalanságokkal terhes igerendszer rémképét. Az interlinguában a rendhagyó másodlagos igető nem az igeragozáshoz kapcsolódik. Ez a tő bizonyos főnévi és melléknévi származékokban fordul elő és azt teszi lehetővé, hogy ezen származékok alakja a természetes nyelvekben megszokott formájú lehessen, pl. a scriber igéből scriptura legyen scribitura helyett, a corrumper-ből corruptive lehessen corrumpitive helyett, az incider-ből incision álljon elő incidition helyett stb.. Ennek ellenére a “szabályos” scribitura, corrumpitive, incidition stb. formákat nem tarthatjuk hibásnak, sőt bármikor használhatjuk őket, ha ez stilisztikailag lehetséges, illetve előnyös.

A szóalkotás gyakorlata során ki fog derülni, hogy a rendhagyó másodlagos tő kevés problémát jelent, ellenben gyakran leegyszerűsíti a szóalkotás folyamatát. A collider igéből nehéz “szabályos” collidition alakot képezni azoknak, akiknek az anyanyelve a nyugati civilizációhoz, a latinitáshoz kapcsolódik. Ugyanakkor a “rendhagyó” collis- tőből előálló collision alak “természetes” hatást tesz, így kulturális okokból könnyebben képezhető. És ez igaz a magyarra is, hiszen a megfelelő kollízió szó a választékos magyar nyelvben sem ismeretlen.

Végezetül nem szabad elfeledkeznünk arról az elvről, hogy a gyakorlati szóalkotás ritkán merül ki abban, hogy szavakat gyártunk mondhatni a légüres térben egy másikból, hanem sokkal inkább új információk formába öntését jelenti meglévő, ismert sablonok alapján. Illusztrációul: ha valaki képezni akar egy melléknevet az extraher ‘kiszed, kivon’ igéhez, akkor ehhez az extractive forma adódik. De nem az -ive képző megfelelő tőhöz való, vesződséges kapcsolásának eredményeként, hanem azért, mert az extractive (vö. m. extraktív) már olyan ismert szavak jelentette mintához illeszkedik, mint az extraher, extractor, extraction, extrahente (vö. m. extrahál, extraktum, extrakció). Az új extractive származék tehát – lélektanilag és didaktikailag – nem az extraher ige elszigetelt származéka, hanem az extraction, extractor stb. jelenlétében öntött formát.

Minden olyan igénél, amelynek a másodlagos töve nem az elsődleges tőből származik -at, illetve -it képző hozzáadásával, az interlingua szótár feltünteti mindkét tő alakját. Ennek ellenére hasznos lehet, ha az alábbiakban áttekintjük a rendhagyó másodlagos tövekkel kapcsolatos tudnivalókat. Az interlingua-angol szótárban nem szereplő igék főnévi igenévi formáit zárójelben tüntetjük fel.

A képzett igéknek egyáltalán nincs rendhagyó másodlagos tövük. Így az olyan igék, mint fusionar (< fusion), degrader (< grado), normalisar (< normal), falsificar (< false), blanchir (< blanc) stb. mindig szabályosak.

Az összetett igék – legyenek azok igekötővel (előtaggal) képzettek (componer, imprimer, interroger stb.) vagy valódi összetételek (calefacer, benedicer stb.) – követik az utolsó tagjuknak megfelelő egyszerű ige szabályos vagy rendhagyó másodlagos tövét. Fontos, hogy az igekötős igék esetén az ige tőmagánhangzója néha eltér az önálló igealak tőmagánhangzójától. Ez a jelenség csak “hagyományos” alakok esetén tapasztalható, új képzésekben ne alkalmazzuk. Az ilyen tőhangváltó igéknél a rendhagyó másodlagos tőben gyakran visszaáll a tőhang eredeti – azaz az önálló igében használt – hangszíne, vagy egy harmadik formát vesz fel.

(a: i/a) ager - ag-/act-; rediger - redig-/redact-
(a: i/e) facer - fac-/fact-; conficer - confic-/confect-
(e: i/e) leger - leg-/lect-; colliger - collig-/collect-

Az -ar főnévi igenévi típusba tartozó igéknél rendhagyó másodlagos tő csak három kivételes esetben fordul elő:

fricar: fric-/frict-
juvar: juv-/jut-
secar: sec-/sect-

Az -ir főnévi igeneves igéknél rendhagyó másodlagos tő csak az alábbi kivételes esetekben fordul elő:

(aborir): abor-/abort-
aperir: aper-/apert-
coperir: coper-/copert-
experir: exper-/expert-
haurir: haur-/haust-
metir: met-/mens-
morir: mor-/mort-
patir: pat-/pass-
salir: sal-/salt-
sancir: sanc-/sanct-
sarcir: sarc-/sart-
sentir: sent-/sens-
venir: ven-/vent-

Az összes többi rendhagyó másodlagos tővel rendelkező ige főnévi igeneve -er-re végződik. Ez a kijelentés azonban nem fordítható meg: nem minden -er végű igének van rendhagyó másodlagos töve. Erről l. 148. §.

A rendhagyó másodlagos tövű -er osztályú igék az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 1. Ha az elsődleges tő a c, l, n, p, r, u, x betűk egyikére végződik, akkor a másodlagos tő rendesen -t tőelem hozzáadásával képződik. Példák:

  docer: doc-/doct-
  ducer: duc-/duct-
  (consuler): consul-/consult-
  tener: ten-/tent-
  caper: cap-/capt-
  raper: rap-/rapt-
  parer: par-/part-
  (serer): ser-/sert-
  -luer: -lu-/-lut-
  tribuer: tribu-/tribut-
  texer: tex-/text-

 2. Ha az elsődleges tő sc-re végződik, akkor a másodlagos tő képzése során a -t tőképző hozzáadása előtt az sc kiesik vagy megváltozik (pl. s-szé, x-szé), mint az alábbi példákban:

  crescer: cresc-/cret-
  cognoscer: cognosc-/cognit-
  miscer: misc-/mixt-
  pascer: pasc-/past-
  (noscer): nosc-/not-
  quiescer: quiesc-/quiet-

 3. A másodlagos tő -t képzőjének hozzáadásakor az elsődleges tő vége az alábbi változásokat szenvedi: a b-ből p lesz, a g-ből és h-ból c, az m-ből mp, a qu-ból cu, a v-ből pedig u. Példák:

  scriber: scrib-/script-
  sorber: sorb-/sorpt-
  ager: ag-/act-
  reger: reg-/rect-
  traher: trah-/tract-
  veher: veh-/vect-
  emer: em-/empt-
  sumer: sum-/sumpt-
  (loquer): loqu-/locut-
  sequer: sequ-/secut-
  solver: solv-/solut-
  volver: volv-/vol(u)t-

 4. Az alábbi esetekben az elsődleges tő végső r(r)-je a másodlagos tő -t képzője előtt s-szé változik:

  gerer: ger-/gest-
  haurir: haur-/haust-
  querer: quer-/quest-
  torrer: torr-/tost-
  urer: ur-/ust-

 5. Ha az elsődleges tő d-re vagy t-re (illetve tt-re) végződik, akkor ezek a másodlagos tőben s-re (illetve ss-re) változnak tőképző hozzáadása nélkül az alábbiak szerint:

  (ceder): ced-/cess-
  seder: sed-/sess-
  cader: cad-/cas-
  -luder: -lud-/-lus-
  scander: scand-/scans-
  (uter): ut-/us-
  verter: vert-/vers-
  mitter: mitt-/miss-

  Hasonlóan az elsődleges ct tővég x-re változik. Példák:

  flecter: flect-/flex-
  (necter): nect-/nex-

 6. Az alábbi esetekben a másodlagos tő az -s tőelem elsődleges tőhöz való hozzáadásával képződik (miközben az elsődleges tő vége hasonulhat, illetve egyszerűsödhet):

  (celler): cell-/cels-
  censer: cens-/cens-
  currer: curr-/curs-
  figer: fig-/fix-
  -herer: -her-/-hes-
  laber: lab-/laps-
  merger: merg-/mers-
  mulger: mulg-/muls-
  (peller): pell-/puls-
  sparger: sparg-/spars-
  torquer: torqu-/tors-, tort-
  veller: vell-/vuls-

 7. Az alábbi, egyébként a fenti csoportok egyikébe eső igék közös sajátossága, hogy az elsődleges tőben megtalálható m, illetve n a másodlagos tőben kiesik:

  contemner: contemn-/contempt-
  finger: fing-/fict-
  finder: find-/fiss-
  franger: frang-/fract-
  funder: fund-/fus-
  (panger): pang-/pact-
  pinger: ping-/pict-
  rumper: rump-/rupt-
  scinder: scind-/sciss-
  stringer: string-/strict-
  tanger: tang-/tact-
  tunder: tund-/tus-
  vincer: vinc-/vict-

 8. Egyéb, a fenti csoportokba nem sorolható rendhagyó jelenségek lépnek fel az alábbi igék esetén:

  compler: comple-/complet-
  deler: dele-/delet-
  mover: mov-/mot-
  vover: vov-/vot-
  cerner: cern-/-cret-
  coler: col-/cult-
  (siner): sin-/sit-
  (sterner): stern-/strat-
  distinguer: distingu-/distinct-
  extinguer: extingu-/extinct-
  (instinguer): instingu-/instinct-
  struer: stru-/struct-
  -ferer: -fer-/-lat-
  offerer: offer-/offert-, oblat-
  fluer: flu-/fluct-, flux-
  fruer: fru-/fruct-, fruit-
  indulger: indulg-/indult-
  (linquer): linqu-/lict-
  poner: pon-/posit-, post-
  premer: prem-/press-
  prender: prend-/prens-, pris-
  surger: surg-/surrect-
  tender: tend-/tens-, tent-
  (terer): ter-/trit-
  torquer: torqu-/tort-, tors-
  torrer: torr-/tost-
  (tuer): tu-/tut-, tuit-
  verter: vert-/vers-, -ors-
  vider: vid-/vis-, vist-
  volver: volv-/volut-, volt-


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.