Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Betűrendes tárgymutató

a
részeshatározó kifejezésére 26. §, 76. §; főnévi igenévvel 84. §f.
abszolút felsőfok
36. §
alaki alany
59. §; de vö. még általános alany.
alany
l. alaki alany, általános alany.
alanyeset
személyes névmásoké 54. § - 61. §, 63. §; vonatkozó névmásoké 76. §
ábécé
1. §
általányos alany
60. §; de vö. még alaki alany.
befejezett jelen
105. § k.
befejezett melléknévi igenév
95. §- 97. §; szórendje személyes névmással 69. §
befejezett múlt
105. §f.
birtokos eset
elöljárószóval kifejezve 26. §, 76. §; vonatkozó névmásé 76. §; l. még birtokos névmás.
birtokos névmások
64. §, 65. §; táblázatos forma 54. §
dátumok
132. §
de
birtokos szerkezet kifejezésére 26. §, 76. §; főnévi igenévvel 84. §, 89. §
egyeztetés
nincs a mellékneveknél 32. §; értelmezőkben 30. §; harmadik személyű személyes névmásokban 58. §, 61. §
eldöntendő kérdés
116. §
elöljárószók
165. §- 167. §; nyelvtani esetek visszaadására 26. §, 76. §; főnévi igenév előtt 84. § - 86. §, 89. §; elöljárószói szókapcsolatok 166. §; kettős 167. §; l. még funkciószavak.
előtagok
155. § - 158. §, valamint 161. § a, 164. §; a teljes listát l. képzők.
elválasztás
13. §
esetek
l. névszóragozás, alanyeset, birtokos eset, részeshatározós eset.
esser
mint a szenvedő szerkezet segédigéje 112. § k.; fakultatív rendhagyó alakok 101. §, 104. §
ékezet
nem használatos az interlingua szavakban 1. §; jövevényszavakban 9. §; l. még hangsúly.
értelmező
30. §
facer
mint műveltető segédige 70. §, 88. §
felsőfok
l. fokozás; abszolút felsőfok.
felszólító mód
110. § k.; főnévi igenév ~ helyett 91. §
feltételes mód
107. § k.; múlt idő használata ~ helyett (lehetetlen feltétel esetén) 103. §
fokozás
mellékneveké 34. § - 38. §; határozóké 50. §; rendhagyó alakok 37. §
folyamatos melléknévi igenév
93. § k.; szórendje személyes névmással 69. §
főnév
22. § - 30. §; l. még főnévi használat, tulajdonnév; főnévként használt melléknevek 38. § - 41. §; magyar főnévi minőségjelzős szerkezetek és jelöletlen összetételek megfelelői 28. §; szóképzés főnevekből 138. § - 140. §; főnevek képzése 138. § - 141. §, valamint 152. §, 154. §, és l. szóösszetétel.
főnévi használat
l. még főnév; mellékneveké 38. §- 41. §, mutató névmásoké 78. §, törtszámneveké 126. §, sorszámneveké 125. §, főnévi igenévé 83. §
főnévi igenév
81. §- 92. §; végződései 82. §; főnévi igeneves szerkezetek elöljárószókkal és anélkül 84. § - 89. §; szórendje személyes névmással 69. §; kérdésekben 92. §; az általános tudnivalókat illetően l. ige.
funkciószavak
134. §
függő beszéd
117. §
haber
mint segédige 105. § k.; fakultatív rendhagyó jelen idő 101. §
hanghossz
12. §
hanglejtés
12. §
hangsúly
nem jelöli ékezet 1. §; szabályok 10. § k.; jövő időben 107. §
határozatlan névelő
l. névelő.
határozószó
43. § - 53. §; elemi 44. §, 47. §; képzett 45. § - 47. §; ~i számnév 130. §; ~s szerkezetek 48. §; helye (mondatbeli szórend) 52. § k.; fokozás 50. §; l. még funkciószavak.
határozott névelő
l. névelő.
helyesírás
1. § - 9. §; kollaterális 15. §; változása képzés során 137. §
helyesírási változás
képzés során 137. §; többes számban 25. §
hímnem
l. természetes nem.
hosszú mássalhangzók
6. §; elhagyása a kollaterális helyesírásban 15. §a
idegen szavak
l. jövevényszavak.
időpontok kifejezése
133. §
ige
80. § - 117. §; segéd~ 101. §, 104. § k., 108. §, 112. § k.; kéttövű 146. § - 150. §, valamint 152. §; szóképzés ~kből 145. § - 154. §, 83. §; ~képzés 140. §, 144. §, és szóösszetétel; l. még esser; facer; haber; felszólító mód; feltételes mód; főnévi igenév; jelen idő; jövő időmelléknévi igenév; múlt idő; óhajtó mód; összetett igealakok.
igealakok, igeidők, igemódok
l. esser; facer; haber; felszólító mód; feltételes mód; főnévi igenév; jelen idő; jövő időmelléknévi igenév; múlt idő; óhajtó mód; összetett igealakok.
igeidők egyeztetése
l. függő beszéd.
igeragozás
l. ige; nincsenek személyragok 98. §; összefoglaló táblázat 115. §
írásjelek használata
l. központozás.
jelen idő
99. § - 101. §; fakultatív rendhagyó alakok 101. §
jövevényszavak
9. §; a kollaterális nyelvváltozatban 15. §; többes száma 25. §
jövő idő
107. § k.
kettőshangzók
5. §
képzők
l. még szóösszetétel, szóképzés, szóalkotás, végződések, végződések, természetes nem, előtagok, utóképzők. A képzők és a képzőszerű összetételi tagok listája: a- 158. §, 140. §; -abile 152. § k., 145. § - 147. §; ad- 157. §; -ada 138. §, 152. §, 154. §, 137. §, 145. § - 147. §; aero- 161. §; -age 7. §, 138. §, 152. §, 154. §, 15. §, 137. §, 145. §- 147. §; -al 139. §; -alia 138. §, 137. §; -amento 152. §, 154. §, 145. §- 147. §; amphi- 158. §; -an 139. §, 138. §; -ana 138. §, 158. §; -ano 138. §, 139. §; -anta 118. §; ante- 157. §; -ante 93. §, 152. § k., 41. §, 141. §, 145. § - 147. §; anti- 157. §; -antia 93. §, 152. §, 154. §, 141. §, 145. §- 147. §; ape- 158. §; -ar (mn) 139. §; -ar (ige) 140. § 154. §; archi- 161. §; -ari 139. §, 138. §; -aria 138. §; -ario 138. §, 139. §; -astra, -astro 138. §, 137. §; -ata 138. §, 137. §; -ate 95. §, 139. §, 152. § k., 149. §f.; -ation 152. §, 154. §, 145. §, 149. §; -ative 152. §, 153. §, 149. §; -ato 138. §; -ator 152. §, 149. §; -atori 152. § k., 149. §; -atorio 152. §, 149. §; -atrice 152. §; -atura 152. §, 154. §, 149. §; auto- 157. §; bi- 128. §; cata- 158. §; centi- 128. §; circum- 157. §, 158. §; co- 157. §; con- 157. §, 158. §; contra- 157. §; deca-, deci-, di- 128. §; dia- 158. §; dis- 157. §; dodeca- 128. §; dys- 158. §; -e 97. §, 152. § k., 145. §, 149. §; ecto- 158. §; electro- 161. §; en- 158. §, 157. §; -ena 129. §; endo- 158. §; -ente 93. §, 152. § k., 41. §, 141. §, 145. § - 147. §; -entia 93. §, 152. §, 154. §, 141. §, 145. § - 147. §; ento- 158. §; epi- 158. §; equi- 161. §; -er 139. §; -era 138. §; -eria 138. §, 152. §, 154. §, 10. §, 137. §, 145. § - 147. §; -ero 138. §, 137. §, 139. §; -esc 139. §, 137. §; -ese 138. § k., 41. §, 137. §; -esime 125. §, 10. §; -essa 138. §, 141. §, 137. §, 152. §; -eto 138. §; -etta 138. §, 137. §; -ette 142. §, 137. §; -etto 138. §, 137. §; ex- 157. §; exo- 158. §; extra- 157. §, 158. §; extro-, gran- 157. §; hecto-, hemi-, hepta- 128. §; hetero- 161. §; hexa- 128. §; homeo-, homo-, hydro- 161. §; hyper-, hypo- 158. §; -ía 138. §, 141. §, 152. §; -ía 138. §, 141. §, 10. §; -ial 139. §; -ian 139. §, 138. §; -iana 138. §; -iano 138. §, 139. §; -iardo 118. §; -ibile 150. §, 152. § k., 145. § - 147. §; -ic 10. §, 139. §, 138. §; -ica 10. §, 138. §; -icida, -icidio 161. §; -ico 10. §, 138. §; -icole 164. §; -iente 93. §, 152. §f., 41. §, 141. §, 145. § - 147. §; -ientia 93. §, 152. §, 154. §, 141. §, 145. § - 147. §; -ier 139. §; -iera 138. §, 137. §; -iero 138. §, 137. §, 139. §; -ifere 139. §, 10. §; -ific 10. §, 139. §, 140. §; -ificar 140. §, 137. §; -iforme 164. §; -il 138. §, 41. §; -ilingue 164. §; -illion 118. §; -iloque 164. §; -imento 152. §, 154. §, 145. §- 147. §; -in 139. §; in- 157. §, 140. §, 158. §; -ina 138. §f.; -ino 139. §; inter-, intra-, intro- 157. §; -ion 152. §, 154. §, 139. §, 145. §, 148. § k.; -iose 139. §; -ipare, -ipede 164. §; -isar 140. §, 15. §, 138. §; -ismo 138. §, 141. §, 140. §; iso- 161. §; -isone 164. §; -issime 36. §, 10. §, 137. §, 142. §; -issimo 47. §, 10. §, 137. §; -ista 138. § k., 141. § k., 140. §; -ita 138. §; -itate 141. §; -ite (fn) 138. §; -ite (mn) 95. §, 152. § k., 148. § k.; -ition 152. §, 154. §, 145. §, 149. §; -itis 138. §; -itive 152. §, 149. §; -itor 152. §, 149. §; -itori 152. § k., 149. §; -itorio 152. §, 149. §; -itrice 152. §; -itude 141. §; -itura 152. §, 154. §, 149. §; -ive 152. § k., 145. §, 148. §f.; -ivome 164. §; kilo- 128. §; macro- 161. §; medie- 126. §; -mente 45. §, 130. §; meta- 158. §; micro- 161. §; milli- 128. §; mis- 157. §, 158. §; mono-, multi-, myria- 128. §; neo- 161. §; non- 157. §; -o (hat) 47. §, 130. §; octa- 128. §; -ographia, -ographo 161. §; -oide 138. § k.; -ologia 161. §; -ologo 161. §, 10. §; -omana, -omane, -omania, -omano 161. §; -ometro, omni- 161. §; -ophila, -ophile, -ophilia, ophilo, -ophoba, -ophobe, -ophobia, -ophobo 161. §; -or 152. §, 145. §, 148. § k.; -ori 152. §f., 145. §, 148. § k.; -erio 152. §, 145. §, 148. §; -oscopia, -oscopic, -oscopio, -oscopo 161. §; -ose 139. §; -osis 138. §, 139. §; -otic 139. §, 138. §; paleo- 161. §; pan- 161. §; para- 158. §; penta- 128. §; per- 157. §; peri- §158; photo- §161; pluri- 128. §; poly- 128. §; post-, pre-, pro- 157. §; proto-, pseudo- 161. §; quadri- 128. §; quasi-, radio- 161. §; re-, retro- 157. §; -rice 152. §; semi-, sesqui- 128. §; sub-, super- 157. §, 158. §; syn- 158. §; tele- 161. §; tetra- 128. §; trans- 157. §, 158. §; tri- 128. §; ultra- 157. §, 158. §; uni- 128. §; -ura 152. §, 154. §, 145. §, 148. § k.; vice- 157. §
kérdő mondat
116. §; főnévi igenévvel 92. §
kérdőszócska
116. §; főnévi igenévvel 92. §
kéttövű igék
148. §
kiejtés
1. § - 12. §
kollaterális nyelvváltozat
helyesírás 15. §; szóalakok 57. §, 79. §, 116. §, 134. §; melléknévi igenevek (igei melléknevek) 97. §; -ere végű igék 148. §;
kötőmód
nem létezik az interlinguában 80. §; a kivételes sia alak 111. §
kötőszók
165. §; összetett 166. §; írásjelek a ~kal 16. §; l. még nyelvtani segédszók.
középfok
l. fokozás.
központozás
16. §, 52. §
magázás
57. §
másodlagos (rendhagyó) igetövek
l. kéttövű igék.
melléknév
31. § - 42. §; számnévi 118. § - 127. §; önállóan, főnévként használva 38. § - 41. §, valamint 64. §, 78. §; fokozás 34. § - 38. §; helye (jelzői szórend) 33. §; nincs ragozása és nem egyeztetjük 32. §; jelzői tulajdonnevek (tulajdonnevekkel alkotott összetételek) 29. §; ~i jelzős kifejezések 28. §; szóképzés ~ből 45. § - 47. §, 140. § - 144. §; ~ képzése 139. §, 142. §, valamint 152. §, 154. §, és l. szóösszetétel. Vö. még melléknévi igenév, mutató névmás.
melléknévi igenév
93. § - 97. §; rendhagyó 97. §; vö. folyamatos melléknévi igenév, befejezett melléknévi igenév.
mutató névmás
78. § - 79. §
múlt idő
egyszerű 102. § - 104. §; az esser ige fakultatív rendhagyó alakja 104. §; feltételes mód helyett (lehetetlen feltétel esetén) 103. §; l. még befejezett jelen, befejezett múlt.
nagy kezdőbetű
14. §
nem
l. nyelvtani nem és természetes nem.
névelő
17. § - 21. §; főnévi névmásként 21. §; határozott 17. §, 18. §, 21. §; határozatlan 19. § - 21. §
névmások
54. § - 79. §; szórendje igével 53. §, 69. § - 71. §, 71. §; önálló (főnévi) használat 64. § k., 78. § k.; l. birtokos névmás; mutató névmás; személyes névmás, visszaható névmás, vonatkozó névmás.
névszóragozás
nincs főnévragozás 26. §; nincs melléknévragozás 32. §; névmások esetei 54. §, 62. § k.; l. még alanyeset, birtokos eset, részeshatározós eset.
nőnem
l. természetes nem.
nyelvtani nem
nincs nyelvtani nem 23. §, de vö. természetes nem.
nyelvtani segédszavak
l. funkciószavak.
óhajtó mód
111. §
összetett igealakok
l. befejezett jelen, befejezett múlt, jövő idő, feltételes mód; a névmások helye az ~ban 70. §
összetétel
l. szóösszetétel.
összetételi előtagok
l. előtagok.
ragozás
l. igeragozás, névszóragozás.
rendhagyó alakok
a jövevényszavak többes számában 25. §; származtatott határozószóké 47. §, 49. §; fokozáskor 37. §; igetöveké 146. §, 148. §f., 152. §
rendhagyó (másodlagos) igetövek
l. kéttövű igék.
régmúlt
l. befejezett múlt.
részeshatározós eset
elöljárószóval kifejezve 26.§, 76. §; személyes és visszaható névmásoké 71. §f.
segédigék
összetett múltban 105. §; jövő időben és feltételes módban 108. §; szenvedő szerkezetben 112. §
segédszavak
l. funkciószavak.
semlegesnem
l. természetes nem.
számnév
118. § - 133. §; határozói 130. §; tő~ 118. § - 124. §; sor~ 125. §; gyűjtő~ 129. §; tizedes tört 123. §; tört~ 126. §; szorzó~ 127. §; ~i előtagok 128. §
személyes névmás
;54. §- 63. §, 69. §- 73. §; táblázatos forma 54. §; nemek megkülönböztetése harmadik személyben 58. §, 61. §; esetalakok 63. §; helye (mondatbeli szórend) 69. § - 71. §, 73. §; elmaradása 59. §; általános v. határozatlan l. általános alany.
szenvedő szerkezet
112. § - 114. §; helyettesítése visszaható igével 68. §; szenvedő főnévi, melléknévi igenevek 88. §
szóalkotás
135. §- 166. §; l. még szóképzés, szóösszetétel.
szófajok
17. § - 133. §; vö. főnév, határozó, ige, melléknév, névelő, névmás, számnév stb.
szókapcsolatok
l. szószerkezetek.
szóképzés
135. § - 154. §; főnevekből 138. § - 140. §; melléknevekből 45. § - 47. §, 140. § - 144. §; igékből 145. § - 154. §; főneveké 138. §, 141. §, valamint 152. §, 154. §; mellékneveké 139. §, 142. §, valamint 152. §, 154. §; határozószóké 45. §- 47. §; igéké 140. §, 144. §, és l. szóösszetétel.
szóösszetétel
155. § - 162. §; előtagokkal 156. § - 158. §; valódi 159. § - 162. §; számnévi előtagok 128. §; vegyes szóalkotás (~ képzéssel) 163. § k., l. még 140. §
szórend
jelzős szerkezeteké 33. §; határozószóké 52. § k.; személyes és visszaható névmásoké 69. § - 71. §, 73. §, 88. §; kérdő mondatban 116. §
szószerkezetek
határozós 48. §; elöljárószói és kötőszói funkciójú 166. §
szótagolás
l. elválasztás.
táblázatok és áttekintések
kiejtés 4. §; melléknevek fokozása 37. §; o/a végződéssel nem főnevesedő (“egyalakú”) melléknevek 41. §; személyes névmások 54. §, 68. §; birtokos névmások 54. §; szenvedő alakok 112. §; igeragozás 115. §; tőszámnevek 116. §; számnévi előtagok 128. §; funkciószavak 134. §; utóképzők 138. § - 154. §, 161. §b, 164. §; előtagok 157. §- 158. §, 161. §a;
tárgyeset
71. § k.
tegezés
57. §
természetes nem
névelők főnévi névmási használata esetén 21. §; főneveknél 24. §; értelmezőknél 30. §; l. még szemé­lyes névmás, mutató névmás; megkülönböztetését lehetővé tevő szerkezet harmadik személyű birtokos névmás helyett 65. §
többes szám
főneveké 25. §, 29. §; főnévként használt mellékneveké 39. §; személyes névmásoké 61. §; fakultatív ~ az esser ige jelen idejében 101. §
tulajdonnevek
írása nagy kezdőbetűkkel 14. §; ~kel alkotott összetétetek (jelzői ~) 29. §
utóképzők
főnevekhez járuló 138. § - 140. §; melléknevekhez járuló 141. § - 142. §, 45. §; igékhez járuló 145. § - 154. §; vö. még 161. § b), 164. § a teljes listát l. képzők.
végződések
főneveké ;22. §; melléknéveké 31. §, 136. §, 164. §; határozószóké 47. §; mutató névmásoké 78. §; igéké 81. §, 146. §; idegen 136. §; a kollaterális helyesírásban 15. § h); szóképzésnél 136. §; természetes nemet kifejező 39. - 41. §, 58. §, 78. §
visszaható névmás
alakjai 66. §; használata 67. § k.; szórend 69. § - 71. §, 73. §
vonatkozó névmás
74. § - 77. §; határozatlan ~ (lo que) 21. §; írásjelek a ~okkal 16. §

lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.