Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Összetételi előtagok - szaknyelvi formák

158§

Az alábbi SZAKNYELVI ELŐTAGOK járulhatnak főnevekhez, melléknevekhez:

a- (an-)
‘nem ..., -mentes, ... nélkül(i), -t(a)lan(ság) <hiány>’ pl.
esthesia ‘érzés, érzékenység, esztézia’ > anesthesia ‘érzéketlenség, érzéstelenség; érzéstelenítés’
gnostic ‘gnosztikus, megismeréssel kapcsolatos’ > agnostic ‘agnosztikus’
Új képzés:
nocive ‘káros, ártalmas’ > anocive ‘ártalmatlan’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt an- alakú. Vö. nem szaknyelvi in- és non- szinonimák.
amphi-
 1. ‘mindkét, kettős, kétoldali’ pl.
  bio- ‘élet-’ > amphibie ‘kétéltű, kétlaki’
 2. ‘kör-, ... körül(i)’ pl.
  theatro ‘színház’ > amphitheatro ‘amfiteátrum, körszínház’
  Új képzés:
  nucleo ‘mag’ > amphinucleo [Biol.] ‘centronuklesz (amfinukleusz)’

ana-
‘újra-, újból, ismét’ pl.
baptismo ‘keresztelés, keresztség’ > anabaptismo ‘anabaptizmus, újrakeresztelés’
Új képzés:
genese ‘keletkezés; eredet, származás; genezis’ > anagenese [Fiziol.] ‘szövetfejlődés, szövetregeneráció, anagenezis’
Megjegyzés: Vö. nem szaknyelvi re- szinonima.
apo-
 1. ‘(-tól) távol(i), el-, ki-’ pl.
  geo- ‘föld-’ > apogee ‘földtávolban lévő’
  Új képzés:
  trachea ‘légcső, trachea’ > apotracheal ‘apotracheális’
 2. [Vegy.] ‘-ból képzett, -val kapcsolatos’ pl.
  morphina ‘morfin’ > apomorphina ‘apomorfin’
  Új képzés:
  quinina ‘kinin’ > apoquinina ‘apokinin’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt a várt alakja: ap-, vö. lat. aphelium ‘naptávol’.
cata- (cat-)
 1. ‘le(felé)-, alá-’ pl.
  rhino- ‘orr-’ > catarrhin [Áll.] ‘keskenyorrú <majom>, catarrhin’
  Új képzés:
  phyllo- ‘levél-’ > cataphyllo [Növ.] ‘katafillum, levélkezdemény’
 2. ‘vissz(a)-, ellen-, tükör-’ pl.
  -optro- ‘fénytörés-’ > catoptric ‘katoptrikai, fényvisszaverődés-tani’
  Új képzés:
  acustica ‘akusztika, hangtan’ > catacustica [Fiz.] ‘visszhangtan’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt cat- alakú.
dia- (di-)
 1. ‘át-, keresztül-, között’ pl.
  metro ‘mérték, méret’ > diametro ‘átmérő’
  Új képzés:
  nodo ‘csomó’ > dianodal [Mat.] ‘dianodális’
 2. ‘el-, szét-’ pl.
  stas- ‘(fel)állás-’ > diastase ‘szétválás, diasztázis’
  Új képzés:
  magnetic ‘mágneses’ > diamagnetic ‘diamágneses’
Megjegyzés: Magánhangzó előtt di- alakú. Vö. nem szaknyelvi trans- és per- szinonimák.
dys-
‘hibás, zavart, fájdalmas’ pl.
pepsia ‘emésztés’ > dyspepsia ‘emésztési zavar’
Új képzés:
genese ‘keletkezés; eredet, származás; genezis’ > dysgenese ‘fejlődési zavar, diszgenezis’
Megjegyzés: Vö. nem szaknyelvi mis- szinonima.
ecto- (ect-)
‘kül-, külső, kívül’ pl.
derma ‘bőr’ > ectoderma [Áll.] ‘ektoderma, külső csíralemez’
Új képzés:
cornea ‘szaruhártya’ > ectocornea ‘ectocornea, szaruhártya külső rétege’
cranio ‘koponya’ > ectocranial ‘ektokraniális, a koponya külső felszínével kapcsolatos’
Megjegyzés: Magánhangzó előtt ect- alakú. Vö. nem szaknyelvi extra- szinonima.
en- (em-)
‘be-’ pl.
demo [ógör.] ‘nép, démosz’ > endemia [Orv.] ‘endémia’
Új képzés:
derma ‘bőr’ > endermic ‘bőrön keresztül ható; intrakután, bőrbe (hám alá) adott’
Megjegyzés: em- alakú b, m, p, ph előtt. Vö. nem szaknyelvi in- szinonima.
endo- (end-)
‘belső, -n belül(i)’ pl.
gamo- ‘házasság’ > endogame ‘endogám’
osmose ‘ozmózis’ > endosmose ‘endozmózis’
Új képzés:
phag- ‘evő-’ > endophage ‘endofág, saját törzsbelit megevő <kannibál>’
Megjegyzés: Magánhangzó előtt end- alakú.
ento- (ent-)
‘belső, -n belül(i)’ pl.
-zoon ‘állat’ > entozoon ‘bélélősdi’
Új képzés:
ot- ‘fül-’ > entotic ‘entotikus, fülön belüli, fül belsejében keletkező’
Megjegyzés: Magánhangzó előtt ent- alakú.
epi- (ep-)
‘felül, rajta’ pl.
-tapho- ‘sír(emlék)’ > epitaphio ‘sírfelirat’
Új képzés:
gastro ‘has, gyomor’ > epigastric ‘gyomortáji’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt ep- alakú.
exo- (ex-)
‘külső, -n kívül(i)’ pl.
gamo- ‘házasság’ > exogame ‘exogám’
osmose ‘ozmózis’ > exosmose ‘exozmózis’
Új képzés:
phag- ‘evő-’ > exophage ‘exofág, más törzsbelit megevő <kannibál>’
Megjegyzés: Magánhangzó előtt ex- alakú.
hyper-
‘-n felett(i), -n túl(i), túlságos(an), több, -emelkedés’ pl.
critic ‘kritikus’ > hypercritic ‘hiperkritikus, túl szigorúan bíráló, szőrszálhasogató’
tension ‘nyomás; feszesség, feszültség’ > hypertension ‘magas vérnyomás, hipertónia’
Új képzés:
dimension ‘dimenzió, kiterjedés, méret’ > hyperdimensional ‘hiperdimenzionális’
Megjegyzés: Vö. nem szaknyelvi super- szinonima.
hypo-
 1. ‘alatt(i)’ pl.
  derma ‘bőr’ > hypodermatic ‘bőralatti, bőr alá adott, szubkután’
  Új képzés:
  carpo- ‘gyümölcs-’ > hypocarpio ‘hipokarpium, termés alatti elhúsosodott szervrész (vacok, kocsány, szár)’;
 2. ‘kevesebb, kevésbé, -csökkenés’ pl.
  troph- ‘táp(anyag)-’ > hypotrophia ‘hipotrófia, nem kielégítő fejlettség/tápláltság’
  Új képzés:
  esthesia ‘érzés, érzékenység, esztézia’ > hypoesthesia ‘érzéscsökkenés’
 3. [Vegy.] ‘alacsonyabb oxidációs állapot, egy vegyületsorozat korábbi tagja’ pl.
  phosphato ‘foszfát’ > hypophosphato ‘hipofoszfát’
  Új képzés:
  acide ‘sav’ > hypoacide ‘hipacid, savhiány(os), kevéssé savas, alacsony savtartalmú’
Megjegyzés: Vö. nem szaknyelvi sub- szinonima. Az interlinguában nem használatos a magánhangzók és h előtti hyp- alak, vö. latin hyp(o)aesthesia, hypaciditas.
meta- (met-)
 1. ‘mögött(i)’ pl.
  carpo [Anat.] ‘kéztő, carpus’ > metacarpo ‘metacarpus, kézközép’
  Új képzés:
  branchia [Áll.] ‘kopoltyú’ > metabranchial ‘metabranchiális, kopoltyú mögötti’
 2. ‘-n túl(i), -t meghaladó, magasabb rendű’ pl.
  physica ‘fizika’ > metaphysica ‘metafizika’;
  Új képzés:
  mathematica ‘matematika’ > metamathematica ‘metamatematika, matematikai logika, bizonyításelmélet’
 3. ‘után(i), -t követő’ pl.
  zoon ‘állat’ > metazoon ‘többsejtű állat’
  Új képzés:
  arthritis ‘ízületi gyulladás’ > metaarthritic ‘metaarthriticus’
 4. [Vegy.] ‘származtatott, metamer vagy hasonló vegyület’ pl.
  globulina [Biokém.] ‘globulin’ > metaglobulina ‘metaglobulin’
  Új képzés:
  gelatina ‘zselatin’ > metagelatina ‘metazselatin’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt met- alakú. Vö. nem szaknyelvi trans- és ultra- szinonimák.
para- (par-)
 1. ‘mellett(i), oldalán, közelében, alatt(i)’ pl.
  site- ‘étel-’ > parasite ‘parazita, élősködő’
  Új képzés:
  centro ‘köz(ép)pont, centrum’ > paracentral ‘középpont közelébe lévő, paracentrális’
 2. ‘hibás, zavart, ... rendellenes állapota’ pl.
  -dox- ‘vélemény’ > paradoxe ‘paradox, szokványostól eltérő, látszólagos ellentétet tartalmazó’
  Új képzés:
  -phem- ‘hang’ > paraphemia ‘parafázia, paragrammatizmus (parafémia)’
 3. ‘-hoz hasonló, ... módosulata, [Vegy.] izomer, polimerizációs termék’ pl.
  typhoide ‘tífuszos, tífusz-’ > paratyphoide ‘paratífuszos’
  Új képzés:
  physic ‘fizikai; fizikális, testi’ > paraphysic ‘parafizikai, az okkultizmus egyik ágához kapcsolódó’
Megjegyzés: Magánhangzó és h előtt par- alakú.
peri-
‘kör-, ... körül(i)’ pl.
metro ‘mérték, méret’ > perimetro ‘kerület’
Új képzés:
arteria ‘artéria, ütőér’ > periarterial ‘artéria körüli’
Megjegyzés: Vö. nem szaknyelvi circum- szinonima.
syn- (syl-, sym-)
‘együtt(es); hasonló’ pl.
logos ‘logosz, ige, ok, lényeg’ > syllogisar ‘szillogizmusba foglal, szillogizmusokban okoskodik’
chrono- ‘idő’ > synchrone ‘egyidejű, szinkrón’
phon- ‘hang’ > symphone ‘jól/szépen hangzó, harmonikus; szimfonikus’
Új képzés:
dactyl- ‘ujj-’ > syndactyle [Áll., Orv.] ‘ujjösszenövéssel kapcsolatos’
Megjegyzés: syl- alakú l előtt és sym- alakú b, m, p, ph előtt. Vö. nem szaknyelvi con- szinonima.

lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.