Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Helyesírás és kiejtés

Kollaterális helyesírás

15. §

KOLLATERÁLIS HELYESÍRÁS* - Az interlingua szótár fenti szakaszokban vázolt helyesírásával szemben lehetőségünk van egy, az alábbi szabályokkal nyerhető egyszerűsített írásmód használatára is. Az itt szereplő pontokban nem említett sajátosságokra a normál helyesírás elvei érvényesek; így például az idegen szavak írásmódjának az interlingua szótár szerintinek kell maradnia.

  1. A röviden ejtendő kettőzött mássalhangzók az ss kivételével egybetűsre egyszerűsödnek. Fontos, hogy a cc csoport e, i és y előtt kc (ksz) hangkapcsolatként ejtendő, így változatlan marad; pl. eclesia, aliterar, aducer, interogar (ecclesia, alliterar, adducer, interrogar helyett), de marad massa, transsubstantiation, accidente.
  2. A magánhangzóként használt y betű i-re cserélődik; pl. tirano (tyranno helyett). A mássalhangzó-értékű y nem változik; pl. yak.
  3. A ph betűkapcsolat f-ként írandó; pl. fonetic, emfatic (phonetic, emphatic helyett).
  4. A k-nak ejtett ch betűkapcsolat e és i előtt változatlan marad, egyébként c-vé lesz; pl. cloric, Cristo (chloric, Christo helyett), de marad chimeric.
  5. Az r-et és t-t követő néma h elmarad; pl. retoric, patetic (rhetoric, pathetic helyett).
  6. A zs-nek ejtett g, ill. gi helyett j írandó; pl. sajo (sagio helyett).
  7. Az -*age képző (valamint az összes szóvégi -*age betűcsoport is, még ha nem is képző) -aje írásmóddal helyettesítendő; pl. saje, coraje (sage, corage helyett). Az -isar képző helyett -izar írandó, és z betű használandó a származékszavakban is; pl. civilizar, civilization (civilisar, civilisation helyett).
  8. A szóvégi -e elmarad, ha ez az -e egy magánhangzót követő t betű után áll, kivéve, ha a hangsúly a hátulról számított harmadik szótagra esik; pl. animat, brevitat (animate, brevitate helyett), de marad composite. Hasonló szabály érvényes az n, l és r betűket követő szóvégi -e-re is, ha azok kettőzött nn, ll, ill. rr betűk helyett álló egyszerűsítések; pl. peren, bel, mel, il, bizar (perenne, belle, melle, ille, bizarre helyett). N. B. A jelen idejű és felszólító módú igealakokra ez a szabály nem vonatkozik, ezek megtartják a szóvégi -e-jüket; pl. pote, permite.

* Az interlinguában a kollaterális szóval utalnak az alternatív, ugyanakkor kevésbé preferált normavariánsra. A mai gyakorlatban a kollaterális helyesírást nem használják, kivéve, hogy néhány amerikai az -isar képző helyett -izar alakot ír (ez valószínűleg az amerikai angol nyelvváltozatból való átvétel).


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.