Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Helyesírás és kiejtés

Központozás

16. §

A KÖZPONTOZÁS a hangzó mondat ritmusát követi, és abszolút szabályok nem vonatkoznak rá. Általánosságban az angol nyelv gyakorlatának elvei érvényesülnek, melynek. főbb eltérései a magyartól az alábbiak:

Az angol nem használ vesszőt az alárendelő tagmondatok előtt, ha azok tartalmilag szorosan kapcsolódnak a főmondatokhoz, különösen pl. az alanyi, tárgyi, függő kérdő, időhatározó, feltételes mellékmondatok esetén. Vessző áll viszont ilyen esetben, ha az alárendelt mellékmondat a főmondat elé kerül, illetve vesszővel választunk el minden, az összefüggésből a mondat élére kiemelt mondatrészt. A közbevetett kifejezések, értelmező, jelzői (vonatkozó) mellékmondatok esetén az angol vesszőhasználatot az alább részletezendő interlingua szabály felülírja. Nincs vessző a mint szónak megfelelő kötőszóval bevezetett a hasonlító szerkezet előtt. Ugyanakkor vessző áll felkiáltó jel helyett az angolban a levelet bevezető megszólítás után.

A fenti eltérésen kívül nincs felkiáltójel a felszólító mondatok végén, hacsak az nem parancsoló, felkiáltó jellegű.

Az angolban a kezdő idézőjel felső helyzetű és 66-os alakú: “...”.

A közbevetett kifejezések, az értelmező, a jelzői (vonatkozó) mellékmondatok rendszerint vesszőkkel határolódnak, azonban ha a beszédszünet hiányát akarjuk jelezni, a vessző elmaradhat. Kettőnél több tagot számláló felsorolásokban az utolsó tag előtt álló e ‘és’, illetve o ‘vagy’ elé is vesszőt kell tenni.

Le homine que vos vide es mi patre
‘Az ember, akit látsz, az apám’

Le homine, que se considera como le corona del creation, pare plus tosto facite de metallo blanc que de auro
‘Az embert, aki a teremtés koronájának tekinti magát, úgy tűnik, sokkal inkább csapágyfémből, semmit aranyból készítették’

Le asino, le can, e le catto formava un pedestallo pro le gallo
‘A szamár, a kutya és a macska talapzatot alkottak a kakasnak’

Es isto le canto del asino, del can, del catto, o del gallo?
‘Ez a szamár, a kutya, a macska vagy a kakas éneke?’

Le Statos Unite, Anglaterra e su imperio, e Russia es tres del grande potentias
‘Az Egyesült Államok, Anglia és a birodalma, valamint Oroszország alkotja a három nagyhatalmat’

Ille es, pro exprimer lo cortesemente, pauco intelligente
‘ő hn, hogy udvariasan fogalmazzunk, nem nagyon intelligens’


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.