1   Lection un / Prime lection[1]

Hanganyag letöltése (MP3 - 2,11 MB)

Vos vide[2] un[3] libro[4], un libro nigre[5]. Le[6] libro es[7] nigre. Esque[8] le libro es nigre? Si, illo[9] es nigre. Esque le libro es grande? No[10], senior, le libro non es grande; illo es micre. — Io prende un libro blanc. Nunc io ha[11] duo libros[12]. Un libro + (plus) un libro = (es) duo libros. Esque io ha duo libros nigre? No, senior, vos[13] ha un libro nigre e un libro blanc.

Ecce[14] un senior[15]! Ille es elegante. Que[16] face ille? Ille sta ante un banco. Esque on[17] vide duo seniores? No, on vide solmente un senior, sed ille non es[18] sol. Un seniora sede sur le banco[19].

Pictura de lection 1

Szójegyzék

lection lecke   ha bír (van neki)
un egy   duo kettő
prime első   plus meg, plusz
vos ti; Ön, Önök   e és
vide lát   ecce íme
libro könyv   ille ő, az (férfi)
nigre fekete   elegante elegáns
le a, az   que (qu=k) mi? mit? mik? miket?
es van   face csinál
esque (qu=k) vajon   sta áll
si igen   ante előtt
illo ő, az (tárgy)   banco pad
grande nagy   on (általános alany)
senior úr   solmente csak
non, no nem   sed de, hanem
micre kicsi   sol egyedül
io én   seniora úrnő, hölgy
prende vesz (kézbe)   sede ül
blanc fehér   sur -on, -en, -ön
nunc most   súper -on, -en, -ön; felett

Megjegyzés

A micre szó helyett inkább a parve szó használatos.

Nyelvtan

Gyakorlat

Fordítsuk le a következő kifejezéseket: 1. padok, a fehér padok. 2. Két úr ül egy padon.

A következő mondatokba helyettesítsük be a megfelelő személyes névmásokat: 3. Esque le libro(s) es blanc? - Si, ...(.) es blanc. 4. Esque le senior(es) es elegante? - Si, ...(.) es elegante. 5. Esque le seniora(s) es elegante? -Si, ...(.) es elegante.

[Megoldások]