5   Lection cinque / Quinte lection

Hanganyag letöltése (MP3 - 3,09 MB)

Quando le amico le ha abandonate[1], Hugo pote lassar su pensatas retornar a iste juvene femina charmante. Ille ha discoperite un maniera de informar se concernente illa[2]. Illa lege un libro. Ille, qui es in general un homine assatis discrete, es hodie un poco indiscrete. Ille reguarda in su libro de illa e vide que illa lege un libro re le Nationes Unite e altere organisationes international. Illo es scribite[3] in Interlingua - le moderne idioma auxiliar que ille ha vidite utilisate in libros e periodicos medical. Hugo es un studente de medicina e vole devenir un medico.

Questiones

1. Que face le juvene femina? 2. Que face Hugo? 3. Proque ha ille devenite indiscrete? 4. Qual libro lege illa? 5. In que lingua es le libro scribite? 6. Ubi ha Hugo vidite iste lingua? 7. Ha ille legite le libro?

[Megoldások]

Szójegyzék

abandonar elhagyni   indiscrete indiszkrét
poter -hatni, -hetni; képesnek lenni   re -ról, -ről (csak szellemi értelemben)
potente képes, hatalmas   nation nemzet
potentia képesség, hatalom   unir egyesíteni
lassar hagyni   unite egyesített, egyesült
pensata gondolat   organisation szervezet
retornar visszatérni   ínter között
fémina   international nemzetközi
feminin nőnemű, női   scriber írni
charmante (ch=sh) elbűvölő   scribite írott, írva
discoperir felfedezni   lingua nyelv
coperir takarni   interlingua interlingva, nyelvközi nyelv
maniera mód   moderne modern, korszerű
informar tájékoztatni   idioma nyelv
information tájékoztatás   auxiliari segéd-
concerner illetni (csak szellemi értelemben)   que (qu=k) amely, amelyet; amelyek, amelyeket
concernente illetően   utilisar hasznosítani
leger olvasni   utilisate hasznosított, hasznosítva
lectura olvasmány   periódico folyóirat
general általános   medical orvosi, orvos-
in general általában   studente diák, egyetemi hallgató
hómine ember, férfi   medicina orvostudomány
viro férfi   voler akarni
viril férfias   devenir lenni, válni vmivé
virilitate férfiasság   médico orvos
assatis meglehetősen   medicamento orvosság, gyógyszer
discrete diszkrét   medicar orvosolni, gyógykezelni
hodie ma   qual? milyen?
un poco egy kissé   que? melyik?

Nyelvtan

Gyakorlatok

1. Írjuk le az összes eddig tanult ige múlt idejű alakját.

2. Írjuk le az összes eddig tanult ige előidejű jelen idejű alakját.

[Megoldások]