2   Lection duo / Secunde lection

Hanganyag letöltése (MP3 - 2,2 MB)

Le juvene[1] senior reguarda le juvene dama. Illa[2] es un senioretta belle, e ille la[3] reguarda con interesse. Nostre amico es un senior elegante. Sed illa tamen le reguarda sin interesse. - Nos debe constatar[4] iste facto "tragic" jam nunc. - Ille pensa: "Io es fatigate; io debe seder." Ille dice a[5] illa: "Excusa me[6], senioretta! Esque vos permitte que io me[7] sede?" Illa non responde per parolas, sed face un signo con le capite[8].

Questiones

1. Que face le senior? 2. Esque ille la reguarda sin interesse? 3. Qui es elegante? 4. Que pensa le juvene senioretta? 5. Esque le senior es multo fatigate?

[Megoldások]

Pictura de lection 2

Szójegyzék

secunde második   pensa gondol
júvene fiatal   pensar gondolni
reguarda néz   fatigate fáradt
reguardar nézni   seder ülni
dama hölgy   seder se leülni
illa ő, az (nő)   io me sede leülök, leüljek
senioretta kisasszony   dice mond
belle szép   dicer mondani
la őt (nőt)   a -nak, -nek; -hoz, -hez, -höz; -ra, re; -nál -nél; stb.
con -val, -vel   excusa bocsáss(-atok stb.) meg
interesse érdeklődés   excusar megbocsátani
interessar érdekeltté tenni   me engem, nekem
interessante érdekes   permitte megenged
interessate érdeklődő, érdekelt   permitter megengedni
nostre -unk, -ünk   que (qu=k) hogy
amíco barát   responde felel, válaszol
nostre amíco barátunk   responder felelni, válaszolni
támen mégis   responsa felelet, válasz
le őt (férfit)   per által
sin nélkül   parola szó
nos mi   signo jel
debe kell   cápite fej
constatar megállapítani   capital fő-
nos debe constatar meg kell állapítanunk   question kérdés
iste ez a(z)   qui? (qu=k) ki? kik? kit? kiket?
facto tény   multo nagyon
trágic tragikus   étiam is
jam már   o vagy

Megjegyzés

Az urbe capital 'főváros' kifejezésből az urbe 'város' szót általában elhagyjuk, ezért a capital szó 'főváros'-t is jelent.

Nyelvtan

Gyakorlat

Fordítsuk le interlingvára: 1. Lát Ön egy fiatal kisasszonyt a padon? 2. Igen uram, látom. 3. Látnia kell őt! 4. ő nem csak fiatal, de szép is. 5. Mit mond neki a fiatal úr? 6. Fiatal kisasszonyunk nem felel. 7. Feleljen nekem! 8. Üljön a padon! 9. Lásd! Vagy: Nézd!

[Megoldások]