Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Funkciószavak

A - D

a:   -nak/nek; -ba/be, -ra/re, -hoz/hez/höz; -ban/ben, -on/en/ön, -nál/nél; -kor, -n; múlva, után
ab:   -tól/től (fogva/kezdve), -ról/ről, -ból/ből, óta
alias:   másként, más módon; más néven; máskor
alibi:   máshol; máshová
ali(c)-:   vala-
alicubi:   valahol; valahová
alicun:   valamilyen, valami; néhány, egy kevés
alicun cosa:   valami
alicuno:   valaki
aliquando:   valamikor; bármikor
aliquanto:   némileg, némiképp, valamilyen mértékben
alique (névm):   valami
alique (hsz):   némileg, némiképp
alora:   akkor, abban a pillanatban; abban az esetben, ennélfogva
alto:   tető, csúcs, felső rész
in alto:   föl; felfelé; fent; felül, a tetején
ambe:   mindkét, mindkettő
ambes:   mindketten
an:   <eldöntendő kérdő névmás>; ksz vajon
an il habe le libro?:   nála hn van a könyv?
ancora:   hsz még; isz hogy volt! még egyszer!
anque:   is, szintén
anque io:   én is
non solo ... ma anque:   nemcsak ..., hanem ... is
ante (ej):   <idő és hely> előtt; elé; felett; fölé
ante (hsz):   <hely> előtt, előre; <idő> előbb, (az)előtt, megelőzőleg
ante que:   mielőtt/inkább (mint)hogy
ante-heri:   tegnapelőtt
a pena:   alig; aligha, bajosan
apud:   -nál/nél, -hoz/hez/höz közel
assatis:   elég(gé), meglehetősen
assi:   így, úgy; ilyen, olyan
assi ... como:   olyan ..., mint
avante:   előtt, előre, elöl
basso:   alsó rész, vmi alja
a basso:   le(felé)
in basso:   lent, lenn; le(felé)
bastante (mn):   elég, elegendő, elégséges
bastante (hsz):   elég(gé)
ben que:   bár, habár; ámbár
bis:   kétszer; isz hogy volt! még egyszer!
cata:   mindegyik, minden egyes
cata uno:   ki-ki, mindenki (külön-külön), minden egyes személy
causa:   ok
a causa de:   miatt, -nak/nek következtében
certo:   bizonyosan
circa:   körül; <időben> közel, táján; körülbelül
como:   hogy(an), milyen; ahogy(an); mint
como si:   mintha
comocunque:   bárhogy(an) (is), akárhogy(an) (is); bármennyire, akármennyire
con:   -val/vel (együtt); által, révén, segítségével
concernente:   -ra/re vonatkozólag, -t illetőleg, ami ...-t illeti
contra (ej):   -val/vel szemben/szemközt/átellenben; ellen, ellenére, ellenében
contra (hsz):   szemben, szemközt, átellenben; ellenkezőleg, ezzel szemben
cuje:   ki(k)é, melyiké, mi(k)é; aki(k)nek a(z), ami(k)nek a(z), amely(ek)nek a(z)
-cunque:   akár-, bár-
de:   -ból/ből, -tól/től, -ról/ről; körül; -tól/től kezdve, óta; -nak/nek a(z); által, miatt
deman:   holnap
deman matino:   holnap reggel
deman vespere:   holnap éjszaka
depost (hsz):   azután, később, utóbb, utólag, azt követően, attól fogva
depost (ej):   után, -tól/től kezdve/fogva, óta
depost que:   amióta, azóta hogy, mióta csak; mivel; minthogy
desde:   óta, -tól/től (kezdve), -ból/ből
dum:   (a)míg, mialatt, ameddig; feltéve hogy; hacsak, már csak ... is
dunque:   ezért/azért (hát), tehát, következésképpen
durante:   <idő> alatt
durante que:   (a)míg, mialatt, miközben


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.