Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Funkciószavak

I - L

ibi:   ott, oda
ibidem, (röv) ibid., Ib.:   ugyanott, röv uo.
idem, (röv) id.:   ugyanaz, röv ua.; ugyanúgy, dettó
igitur:   hsz/ksz tehát, ezért, azért; akkor, azonnal
il:   <alaki alany, személytelen névmás> (az)
illa:   ő, az nn <nőnemű élőlény>
illac:   ott, oda
ille:   ő, az hn <élettelen és hímnemű élőlény>; az, az előbbi
illes:   ők, azok
illo:   az, ő sn <elvont, élettelen, ill. semlegesnemű (vagy annak tekintett) élőlény>
in:   -ban/ben, -ba/be
infra (hsz):   lent, alul, alant; alatt(a); alá(ja)
infra (ej):   alatt, -n alul, -nál/nél lejjebb; alá
insimul:  együtt
inter:   között, közt; közé
interim:   (idő)közben, ezalatt
intertanto:   (idő)közben, ezalatt
intra:   ej -n belül <idő és hely>, belsejében; hsz benn, bent, belül, otthon
intro:   befelé, belsőleg, bent, belül, belsejében, belülről
io:   én
ipse:   nyomósító nm magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk; éppen
hodie ipse:   éppen ma, még ma
iste:   ez; az utóbbi
ita:   így, úgy; pontosan így/úgy, igen; következésképpen, eszerint/aszerint, tehát; ennek/annak megfelelően
jam:   már, azonnal, rögtön; épp most, pár perce; valóban, igazán, tényleg, csakugyan
non... jam:   soha többé, már/többé/tovább nem
jammais:   mindig, bármikor, akármikor; valamikor, egyszer
non... jammais:   soha(sem)
jammais!:   soha!
justo:   épp(en), egészen, pontosan, pont(ban)
justo nunc, justo ora:   éppen most, éppen ebben a pillanatban
juxta (hsz):   közel, a (közvetlen) közelben, mellette
juxta (ej):   -hoz/hez/höz közel, a (közvetlen) közelében, (közvetlenül) mellett
la:   őt, azt; neki, annak nn <nőnemű élőlény>
le (határozott névelő):   a(z)
le (személyes névm):   őt, azt; neki, annak hn <élettelen és hímnemű élőlény>
les:   őket, azokat
lo:   azt, őt; annak, neki sn <elvont, élettelen, semlegesn. (vagy annak tekintett) élőlény>
lo que:   (az,) ami(t); (az[t]), hogy mi(t)
loco:   hely
in loco de:   helyett
in su loco:   helyette, inkább
longe:   messze, távol
de longe:   messziről, távolról, távolból
lontan:   távoli, messzi, távol fekvő, messze eső
lor:   a(z) ő ...-(j)uk/(j)ük
lore:   övék, a(z) ő ...-(j)uk/(j)ük


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.