Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Funkciószavak

M - P

ma:   de
non solo ... ma anque:   nemcsak ..., hanem ... is
malgrado:   ellenére, dacára
maniera:   mód
de maniera que:   (azért / avégett / a célból) hogy
me:   engem, nekem; magam(at)
melio:   jobban, különbül
tanto melio:   annál/annyival jobb
melior:   jobb, különb
le melior:   a legjobb
mesme:   ugyanaz, -ez; ugyanolyan, -ilyen; azonos, egyforma; saját; maga <pl. a király maga>
mesmo:   ugyancsak, szintén, hasonlóképpen; még, is; éppen
hodie mesmo:   éppen ma, még ma
ora mesmo:   éppen most, máris, rögtön
mi:   a(z) én ...-m
mie:   enyém, a(z) én ...-m
minus:   kevésbé; -n nélkül, -t kivéve, mínusz
a minus que:   ha(csak) nem, kivéve hogyha
al minus:   legalább
le minus:   a legkevésbé
totos minus ille:   mindenki rajta kívül
multo:   nagyon, igen
nam:   mert, mivel, minthogy, ugyanis
nemo:   senki
ni:   sem
nihil, nil:   semmi
nimie:   túl sok, igen sok
nimis:   túl(ságosan), nagyon (is)
no:   hsz nem <önálló tagadószócska>
non:   nem <mondatrészt tagadó szócska>
si non:   mert/vagy különben; mert ellenkező esetben; ha(csak) nem; kivéve ha/hogy
nondum:   még nem
nonne:   ugye
il es ver, nonne?:   ugye ez igaz?
nonobstante (ej):   ellenére, dacára
nonobstante (hsz):   ennek ellenére, mindamellett, mindazonáltal, de azért mégis
nos:   mi; minket; nekünk; magunkat
nostre:   a(z) mi ...-nk; miénk
nulle:   semmi, semmiféle, semennyi; semmis, értéktelen
nullemente:   semmiképpen, sehogy, a legkevésbé sem, egyáltalá(ba)n nem
nunc:   most
nunquam:   soha
nusquam:   sehol; sehová
o:   vagy
o ... o:   vagy ... vagy, akár ... akár
olim:   egykor, valamikor, régebben; majd egyszer, valamikor (a jövőben)
omne:   minden, minden egyes; összes
de omne mano:   minden kézből
de omne latere:   minden kézből
in omne caso:   minden esetben
omne cosa:   minden
omnes:   valamennyien
on:   <általános alany> az ember(ek), valaki, te, mi, ők
ora:   most
parte:   rész
a parte:   széjjel, szét; félre, oldalra
in parte:   részben
del parte de:   részéről
de parte a parte:   keresztül-kasul
in nulle parte:   sehol
passato:   -val/vel ezelőtt, -(j)a/(j)e <idő>
pauc:   kevés, nem sok
un pauc (de):   egy kicsi(t), egy kevés, egy keveset
pauc a pauc:   lassanként, lassacskán, apránként
in pauc:   rövidesen, nemsokára
pauco:   kevéssé, egy kissé, kis mértékben, nem nagyon
per:   át, keresztül; folyamán, alatt, -szerte; által, révén, segítségével; per, -nként
perque:   miért, mi okból/célból; amiért, ami miatt; mert; mivel
plus:   jobban, inkább, többé; plusz
le plus:   a leginkább
de plus:   azonkívül, továbbá; azonfelül, ráadásul
de plus in plus:   egyre inkább, mindinkább, jobban és inkább
in plus:   ráadásul, azonkívül/ezenkívül, szintúgy
al plus:   (a) legjobb esetben, legfeljebb
plus o minus:   többé kevésbé
non ... plus:   nincs több ...
pois:   hsz azután, később, utóbb, utólag; azontúl, attól kezdve; ksz mert, mivel
pois que:   miután, mivel, minthogy, mert
post (hsz):   mögött, mögé, hátul; hátra(felé), vissza(felé); azután
post (ej):   után, mögött, mögé
post que:   miután, mivel, minthogy, mert
postea:   azután, később, utóbb, utólag; azontúl, attól kezdve
postquam:   miután, azután hogy; (rögtön) amint (hogy), mihelyt
potius:   inkább, lehetőleg, előbb
presso:   közel, közel(é)ben; -hoz/hez/höz közel(re), (közvetlen) közelébe(n), mellett, mellé
a presso de:   otthonában, címén; -nál/nél, között
presto:   gyorsan, szempillantás alatt
preter (hsz):   mellette el, túl, felette, kívül
preter (ej):   -n túl, -n felül; -n kívül, -t kivéve; mellett el, mentén, hosszában
pridem:   régen(te), hajdan, egykor
pro:   -ért, számára, részére; -ért (cserébe); helyett
pro (+ fn in):   azért hogy
proque:   miért, mi okból/célból; amiért, ami miatt; mert; mivel


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.