Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Funkciószavak

U - Z

ubi (nm):   hol, hová, merre; ahol, ahová, amerre
ubi (ksz):   ahol, ahová, amerre; (abban) amiben; amint (hogy), mihelyt, amikor; amire, ami után
a ubi:   ahová, amerre
de ubi:   ahonnan, ahonnét
ubicunque:   akárhol, bárhol; akárhová, bárhová
ubique:   mindenütt, mindenhol; mindenüvé, mindenhová; ahol/ahová csak, bárhol/bárhová (is)
ultra (hsz):   a túloldalon, túloldalra; messzebb(re), távolabb(ra)
ultra (ej):   túlsó oldalán/oldalára; -n túl, -n felül, felett, után; -n kívül, -t beszámítva
ultra illo:   azonkívül, ezenkívül; azonfelül, ezenfelül
ultra que:   eltekintve attól hogy, nem számítva azt hogy
un:   egy; egyik
le un le altere:   egyik a másikat, egymást
le unes le alteres:   néhányan a többit/másokat, egymást
uno:   <általános alany> az ember(ek), valaki, te, mi, ők; egyik
unquam:   valaha, valamikor, egyszer, egykor; bármikor
usquam:   valahol, valamikor
usque   (egészen) -ig
usque nunc:   (egészen) mostanáig, eddig, ez ideig
verso:   felé, irányába(n); felé, tájban, körül
via (hsz):   el(felé), ki(felé)
via!:   ki innen! takarodj(on/atok/anak)!
via (ej):   -ként, útján; -n keresztül, -n át (haladva)
vice:   alkalom, sor; alkalommal, ízben, -szor/szer/ször
alicun vices:   néha, némelykor, olykor
un vice:   egyszer, egy alkalommal; egykor, valamikor
un vice que:   egyszer hogy
in vice de:   helyett
a vices:   néha, időnként, olykor
altere vice:   (egy) másik alkalommal
plure vices:   többször, számos alkalommal, több ízben, újra meg újra
viste:   -ra tekintettel; -hoz képest
viste que:   tekintve hogy
voluntarie:   szívesen, örömmel, szíves örömest, készségesen
vos:   ti, ön(ök); benneteket, ön(öke)t; nektek, ön(ök)nek; magatokat, magát, magukat
vostre:   a(z) mi ...-nk; miénk; a(z) ön(ök) ...-(j)a/(j)e; ön(ök)é
ya:   már, azonnal, rögtön; épp most, pár perce; valóban, igazán, tényleg, csakugyan
ya (io lo crede):   meghiszem azt


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.