A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Contento / Tartalom

Prefacio / Előszó

Bevezetés

Pronunciation / Kiejtés

A betűk kiejtése

Lection un / 1. lecke

A határozatlan és határozott névelő. A főnévi igenév és jelen idő.

Lection duo / 2. lecke

A visszaható igék. A főnév többes száma. Non. Személyes névmások.

Lection tres / 3. lecke

Az ige múlt ideje. Tárgy- és részes esetű személyes névmások.

Lection quatro / 4. lecke

a + le = al. Jövő idő.

Lection cinque / 5. lecke

de + le = del. Birtokos eset. Birtokos névmások.

Lection sex / 6. lecke

Határozók. Befejezett melléknévi igenév. A befejezett igealak. Tő- és sorszámok.

Lection septe / 7. lecke

Vonatkozó névmások. A régmúlt igeidő.

Lection octo / 8. lecke

Jelen idejű melléknévi igenév. A feltételes mód. Jelen idejű szenvedő szerkezet.

Lection novem / 9. lecke

A felszólító mód. Múlt idejű szenvedő szerkezet.

Lection dece / 10. lecke

Melléknevek és határozók ragozásának összehasonlítása. -issime és -issimo.

Prime lection / 1. szöveg

Le visita a granpatre e granmantre. / Látogatás a nagypapánál és a nagymamánál.

Secunde lection / 2. szöveg

In le Pyreneos. / A Pireneusokban.

Tertie lection / 3. szöveg

Conversation in le bibliotheca. / Beszélgetés a könyvtárban.

Quarte lection / 4. szöveg

La revista quotidian. / A napilap.

Quinte lection / 5. szöveg

Le ultime lection. / Az utolsó lecke.

Postscripto / Utószó

Utószó a tanfolyamhoz.

Clave / Megoldások

Clave a omne le exercitios. / Megoldás az összes gyakorlathoz.

Grammatica essential / Nyelvtani összefoglaló

A tanfolyam nyelvtani összefoglalója.

Vocabulario / Szójegyzék

A szójegyzékben a tanfolyam összes szava megtalálható. A számok azt a leckét jelölik, amiben az adott szó először előfordult. A római számok az olvasmányszövegekre vonatkoznak.