A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Pronunciation / Kiejtés

Az interlingua betűk kiejtése a következő:

Betű Neve Kiejtése
A a mint a palócos a: [a]
B be mint a magyar b: [b]
C ce e, i és y előtt mint a magyar c: [ʦ];
máskor mint a magyar k: [k];
a ch betűkapcsolat általában magyar k [k], de számos francia, spanyol vagy angol eredetű szóban magyar s [ʃ] vagy cs [ʧ] is lehet
D de mint a magyar d: [d]
E e a magyar e és é közti hang: [e]
F ef mint a magyar f: [f]
G ge az -age, -agi-, -egi- betűkapcsolatokban mint a magyar zs: [ʒ];
máskor mint a magyar g [ɡ]
H ha(sha) mint a magyar h: [h]
I i magánhangzók között hangsúlytalanul mint a magyar j: [j];
máskor mint a magyar i [i]
J jota mint a magyar zs: [ʒ]
K ka mint a magyar k: [k]
L el mint a magyar l: [l]
M em mint a magyar m: [m]
N en mint a magyar n: [n]; g és k előtt egybefolyó ng [ŋ] lesz
O o mint a magyar o: [o]
P pe mint a magyar p: [p];
a ph betűkapcsolat mint a magyar f [f]
Q ku mint a magyar k: [k];
minden esetben egy u követi, melynek kiejtése félhangzós u [w]
R er kevésbé pergetett mint a magyar r: [ɾ];
az rh betűkapcsolat ugyanaz, mint az r [ɾ]
S es magánhangzók között mint a magyar z: [z];
máskor mint a magyar sz [s];
az sh betűkapcsolat mint a magyar s [ʃ]
T te mint a magyar t: [t];
a th betűkapcsolat mint a magyar t [t];
a -ti- betűkapcsolat hangsúlytalanul, és nem s után mint a magyar ci [ʦi]
U u mint a magyar u: [u]
V ve mint a magyar v: [v]
W duple ve félhangzós u: [w]
X ix mint a magyar x: [ks]
Y ypsilon magánhangzók mellett mint a magyar j: [j];
máskor mint a magyar i [i]
Z zeta mint a magyar z: [z]

A hangsúly általában az utolsó mássalhangzó előtti magánhangzón van. A többes szám jele nem módosítja a hangsúlyt. Ha a szó -le, -ne vagy -re szótagra végződik, a hangsúly a hátulról számított harmadik szótagra esik. Egyéb esetben a szójegyzékekben aláhúzással jelöljük a hangsúlyos magánhangzót. A szabályostól eltérő kiejtést a szószedetben [ ] jelek között adjuk meg.