A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection sex / Hatodik lecke

Hanganyag letöltése (MP3 - 1,68 MB)

Illusztráció a hatodik leckéhez

Nos abandona le familias un momento. Nunc nostre guida, sr. Interlingua, vole narrar super Scotia.

”Scotia es un parte de Grande Britannia. Illo es al nord de Anglaterra. Le area es in toto 77.167 (septanta septe milles cento e sexanta-septe) kilometros quadrate (km²), e 5,1 (cinque comma un) milliones de homines vive in Scotia, cuje capital es Edinburgh. Il ha multe lacos, i.a. (inter altere) le grande Loch Lomond. Le hiberno es extraordinarimente blande, sed le estate es frigide.

In Scotia on ha parlate le lingua gaelic, sed hodie on usa iste lingua solmente sur le Hebrides e in Scotia del nord-west. In Scotia del sud on usa anglese. Multe, multe scotos ha abandonate lor pais natal durante le annos 1961 (mille novem centos sexanta-un) a 1971 (mille novem centos septanta-un). Illes ha cambiate domicilios a Anglaterra, al sud del frontiera scotic. Il ha quatro grande citates in Scotia: Edinburgh, Aberdeen, Dundee e Glasgow.”

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
momento pillanat   cuje kié? / akié   Hebrides Hebridák
guida [ˈgwida] idegenvezető   capital főváros   west nyugat
voler akarni   laco   sud dél (égtáj)
parte rész   i. a. (inter altere) többek között   anglese angol
Grande Britannia Nagy-Britannia   hiberno tél   circa körülbelül
nord észak   extraordinari rendkívüli   pais natal [paˈis naˈtal] szülőföld
Anglaterra Anglia   blande enyhe   anno év
area terület   sed de   cambiar váltani
in toto mind együtt, összesen   estate nyár   domicilio otthon, lakóhely
kilometro quadrate négyzetkilométer   frigide hideg   cambiar domicilio költözni
million millió   lingua nyelv   frontiera határ
homine ember   gaelic gael (kelta nép)      
viver élni   sur -on, -en, -ön; rajta      

Grammatica / Nyelvtan

  • Melléknevekből a -mente végződés hozzáadásával képezhetünk határozókat: nos vive commodemente “kényelmesen élünk”. Kivételek: multemulto, bonben.
  • A befejezett melléknévi igenevet a jelen idejű igealakokhoz ragasztott -te végződéssel képezzük. A jelen időben -e-re végződő igealakoknál az -e-t -i-re cseréljük. Pl.: parlaparlate “beszél – beszélt”, vivevivite “él – élt”, audiaudite “hall – hallott”.
  • A befejezett jelenidőt a ha segédige és a befejezett melléknévi igenév kapcsolatával képezzük. Magyarra ezt is múlt idővel fordítjuk, de hasonlóan az angolhoz, a szerkezet előidejűséget fejez ki. Pl.: io ha parlate “beszéltem”, io ha vivite “éltem”, io ha audite “hallottam”.
  • Tőszámnevek: 1-10: un, duo, tres, quatro, cinque, sex, septe, octo, novem, dece; 20, 30, ..., 100: vinti, trenta, quaranta, cinquanta, sexanta, septanta, octanta, novanta, cento; 1000: mille; 13: dece-tres; 79: septanta-novem; 122: cento vinti-duo; 1285: mille duo centos octanta-cinque.
  • Sorszámnevek: 1.-10.: prime, secunde, tertie, quarte, quinte, sexte, septime, octave, none, decime; 20., 30., ...: a tőszámnévhez hozzáadjuk az -esime végződést: vintesime, trentesime, ...; 59.: cinquanta-none; 198.: cento novanta-octave; 1331.: mille tres centos trenta-prime.

Problema / Gyakorlat

Fordítsd le interlinguára!

Jót (itt: Jól) beszélgettek (befejezett jelen) a nagyanyáról. Olvastam (egyszerű múlt) egy jó cikket, te olvastad (befejezett jelen)? A városok nagyok voltak (befejezett jelen). Süteményt szolgáltak fel (befejezett jelen). A tél nagyon hideg volt (egyszerű múlt).    → Megoldások