A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection novem / Kilencedik lecke

Hanganyag letöltése (MP3 - 2,06 MB)

Illusztráció a kilencedik leckéhez

Hodie es le die ante le partita. Le duo familias se ha levate de bon hora a fin de abandonar le urbe e vider le vicinitate. Sr. Scott e sr. Hansen ha providite al lunch. Il ha multe collinas extra Edinburgh, e sur le pratos es vaccas, cavallos e oves, que mangia herba, flores e mal herba. Preter le via sta le arbores, le vetere arbores.

Quando illes ha ite per auto qualque horas, sr. Scott subito exclama: “Illac es un bon loco, ubi nos pote lunchar! Ha nos fame?”

E omnes responde: ”Si, stoppa!”

Qualque minutas depost illes sede sur un prato verde in le umbra de un grande querco e luncha. Detra illes es alicun vaccas, que reguarda nostre amicos. Forsan illos ha fame! Inter le vaccas e le duo familias es un sepe. A causa de isto le vaccas non recipe mangiar, ma illos continua masticar le herba e pare contente con isto.

Post un tour in le paisage con multe aventuras nostre amicos retornava a casa. Le cena esseva mangiate, e le coffros esseva plenate, e depost illes se mitteva in le lectos, dormiva e soniava re le multe cosas, a que illes habeva essite presente.

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
ante előtt   arbore fa   a causa de miatt
partita elhagyni, elmenni   vetere öreg   ma de
de bon hora korán (reggel)   subito gyorsan, azonnal   continuar folytatni
a fin de azért, hogy   exclamar felkiáltani   masticar rágni
vicinitate szomszédság   loco hely   parer megjelenni
provider a ellátni, gondoskodni vmről   stoppar megállni   contente tartalom
vacca tehén   depost ezután, azután   tour [tuːr] túra, séta
cavallo   umbra árnyék   aventura kaland
ove birka   querco tölgyfa   cena vacsora
herba   detra mögött   plenar megtölteni
flor virág   alicun néhány   mitter se lefekszik (aludni)
mal herba gyom   forsan talán   soniar álmodni
preter mentén, hosszában   inter között   esser presente a jelen lenni vhol
via út, utca   sepe kerítés, sövény      

Grammatica / Nyelvtan

  • A felszólító mód olyan mint a kijelentő mód jelen idejű igealakja, de nem állhat előtte alany: continua! “folytasd!”, stoppa! “állj!”.
  • A múlt idejű szenvedő szerkezetet az esseva és az ige befejezett melléknévi igenévi alakjával képezzük: esseva masticate “le volt rágva”, esseva amate “szeretve volt”.

Problema / Gyakorlat

Fordítsd le interlinguára!

A füvet lelegelte a ló (múlt idejű szenvedő szerkezettel!). Edd az ebédet, Apa! Ki szeretné tölteni a borítékot. A könyvet a nagyapa veszi meg (jelen idejű szenvedő szerkezettel!), aki még sohasem olvasta azt. A táska az asztalra volt téve. A templomot az emberek mutatták be (múlt idejű szenvedő szerkezettel!), akik a városban éltek.    → Megoldások