A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Prefacio / Előszó

1951-ben a nemzetközi nyelv megszületett. Mindez akkor történt, mikor a nagy “Interlingua-English Dictionary” először megjelent. Ez 27 000 szót tartalmaz, és máig ez az interlingua alapja. Nyelvészek és tudósok 27 éven át azon dolgoztak, hogy feltárják a “nyelvet a nyelvben”. És most több mint ötven évvel később, az interlingua terjed, nemzeti egyesületekkel, teljesen lefedve az internetet.

Az interlingua azonnal érthető azok számára, akik valamilyen újlatin nyelvet beszélnek (pl. francia, spanyol, olasz, portugál, román, rétoromán, latin). Az angol nyelv alapvető része is az újlatin nyelekből származik. Így az interlingua könnyen hozzáférhető közel egymilliárd embernek. A nyelvtana egyszerű, a lényeg elfér két A4-es lapon.

A szláv és germán nyelvekben is van számos idegen szó, amely a latinból ered. Ez teszi az interliguát könnyen megtanulható nyelvvé. És ez adja nyilvánvaló előnyét minden más ismert mesterséges nyelvvel szemben. Az interlingua egy fontos eszközt biztosít, hogy betekintést kapjunk és megértsük az idegen szavainkat és azok működését.

Ez a könyv egy példa arra, hogyan sajátíthatja el az ember egy nemzetközi nyelv alapjait egyszerűen és könnyedén. Az interliguával a fiatalabb és idősebb gyerekek is megszerezhetik az alapokat egy további nyelv tanulásához, mint amilyen az angol, a francia, a spanyol stb. A mi víziónk az interlinguát úgy bemutatni a világ számára, mint az elsődleges idegen nyelvet. A gyerekek könnyen tanulnak nyelveket, és élvezik azt, ha egyszerűen tehetik. Így közel tíz év alatt felnőhet egy generáció, aki képes a nemzetközi kommunikációra.

Az interlingua óriási előnye, hogy ez egy élő, kifejező nyelv, mely közvetlenül az indoeurópai örökségből származik. Ez nem egy keverék, amibe az egyik szót ebből, a másikat abból a nyelvből vesszük. Az interlingua a latin eredeti bájából és kifejezőerejéből építkezik, ideális költészetre és prózára, amely megtalálható az interlingua gazdag irodalmában.

Napjainkban óriási összegeket fordítunk nyelvek közti fordításokra. Különösen igaz ez az ENSZ, az Európai Unió és a világkereskedelemben, nemzetközi jogban. Félreértések könnyen előfordulhatnak ezekben a nyelvek közti fordításokban, amik akár végzetesek is lehetnek. Egy közös nyelvvel, amely jól definiált és pontosan érthető, óriási fejlődést és előnyt szerezhetnénk.

A Pax Romana (az egykori római nemzetek szövetsége) a közös latin és görög nyelveken alapult. A kereskedelem, a vallás, a tudomány, a kultúra és az irodalom másfél évezredig virágzott. Az interlingua adhat egy új lehetőséget számunkra az új évezred hajnalán egy új lehetséges újrakezdésre.

Ez a tanfolyam elsősorban tíz leckéből áll, amely a teljes nyelvtant lefedi. A szövegeken és a gyakorlatokon keresztül az ember kb. 400 szót fog elsajátítani. Az ezt követő további öt olvasmány segíti a szókincs bővülését. A teljes kurzus elvégzésével egy 750 szavas szókincshez juthatunk. Ez elég, hogy a tanuló problémamentesen tudjon átlagos szövegeket olvasni. Ezek után a szókincs fokozatosan bővíthető.

A Panorama egy kéthavonta megjelenő nemzetközi folyóirat. Ezen kívül gazdag irodalom is rendelkezésre áll. Az ember tagja lehet a legközelebbi interlingua szervezetnek, így az interlingvista világszövetségnek, az Union Mundial pro Interlinguának is.


A tanfolyam anyaga letölthető a következő formákban: