A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection duo / Második lecke

Hanganyag letöltése (MP3 - 2,28 MB)

Illusztráció a második leckéhez

Il es matino. Petter se evelia e reguarda su horologio. Es septe horas. Ille non pote dormir. Ille prende un libro. Petter ha multe libros, proque ille ama leger. Le libros ha multe colores: rubie, verde, nigre, blau, jalne. Petter jace in le lecto. Ille non audi que sra. Hansen aperi le porta.

“Bon matino.” “Bon matino, matre!” Petter se leva ab le lecto e vade a in le cocina. Hic ille vide Mis. Le catto non se move, e Petter susurra: “Mis, dormi tu?” No, Mis non dormi. Illo salta verso Petter. “Ha tu fame?” Mis dice miau. Si, illo ha fame. Petter da Mis mangiar. Nunc Anne veni. “Da tu Mis mangiar, Petter?” “Si.” Illes joca con le catto. “Jentaculo!” matre dice. Petter e Anne hasta. Illes anque ha fame. Patre e matre bibe caffe. “Que vole vos biber?” matre demanda. “Io vole con placer biber the,” Anne responde. “Vole tu anque biber the, Petter?” “No, matre, io vole con placer biber lacte.” E nunc le tote familia jenta.

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
il es van   jalne sárga   si igen
matino reggel   jacer lefeküdni   dar ad
eveliar se felébredni   lecto ágy   mangiar [manʒar] eszik
reguardar figyelni, nézni   audir hallani   nunc most
horologio óra (szerkezet)   que [ke] hogy   venir jönni
septe hét (szám)   aperir kinyitni   jentaculo reggeli
hora óra (időegység)   porta ajtó   hastar sietni
es septe horas hét óra van   levar se felkelni   biber inni
ille ő (hímnem)   ab -tól, -től   caffe kávé
non nem   vader menni   que mi
poter képesnek lenni vmire   a in bele   voler akarni
dormir aludni   vider látni   vos ti
prender fogni, vinni   mover se mozogni, mozdulni   demandar kérni
libro könyv   susurrar suttogni   io én
multe sok   tu te   con placer örömmel
proque miért? / mert   no nem   the tea
color szín   saltar ugrani   responder válaszolni
rubie vörös   verso felé   lacte tej
verde zöld   habe fame éhes   jentar reggelizni
blau kék   dicer mondani      

Grammatica / Nyelvtan

  • A que szónak több jelentése van, lehet kérdő vagy vonatkozó névmás: Que es isto? = “Mi ez?”, Petter, que audi... = “Péter, aki hallotta...”; valamint lehet kötőszó is: Ille non audi que sra. Hansen aperi le porta. = “Nem hallja, hogy Hansenné kinyitja az ajtót.”.
  • A se szócskával álló igék visszaható igék. A se szócska a főnévi igenév után, míg ragozott igeidőkben az ige előtt áll: Petter ama mover se.Petter se move.
  • A többes szám jele -s magánhangzók után és -es mássalhangzók után: librolibros, magazinmagazines. Ez a végződés nem befolyásolja a szavak kiejtését, hangsúlyát.
  • A melléknevek nem változnak többes számú főnév mellett: un libro jalne, duo libros jalne.
  • Tagadásban a no a teljes mondatot tagadja, míg a non a rá következő szót, kifejezést: No, patre non bibe the. = “Nem, az apa nem iszik teát.”
  • A személyes névmások a következők: io, tu, ille / illa / illo; nos, vos, illes / illas / illos. Harmadik személyben megkülönböztetünk hím-, nő- és semlegesnemet.

Problema / Gyakorlat

Válaszolj a következő kérdésekre interlinguául:     (→Megoldások)

1.   libro   Es isto un libro?

2.   sedia   Es isto un tabula?

3.   casa   Es isto un sedia?

4.   magazin   Es isto un sedia?

5.   catto   Que es isto?

6.   porta   Que es isto?

7.   horologio   Que es isto?

8.   lecto   Es isto un lecto?

9.   littera   Es isto un littera?

10.   tecto   Que es isto?