A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection tres / Harmadik lecke

Hanganyag letöltése (MP3 - 1,79 MB)

Illusztráció a harmadik leckéhez

Hodie es mercuridi. Heri esseva martedi, e deman es jovedi. Un septimana ha septe dies: lunedi, martedi, mercuridi, jovedi, venerdi, sabbato e dominica. Nunc le posta veni. Il ha un littera pro Petter. Illo es ab su amico scotic. Petter hasta aperir le inveloppe. Ci es le littera:

Scotia, le 14 de julio

Car Petter!

Multe gratias pro le littera. Io non ha multe cosas a narrar te. Heri granpatre e granmatre nos visitava. Illes sempre narra super le dies ancian. Illo es multo interessante! Nos anque les monstrava le citate. Il ha multe botecas. Le tempore es bon. Le sol brilla, e il es calide.

Ante duo dies io incontrava un norvegiano. Ille parlava interlingua, e nos parlava tote le vespere. Es bon que on pote usar interlingua!

Io spera, que tu tosto scribe a me. Con salutes cordial

Andy.

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
hodie ma   gratias köszönöm   tempore időjárás
mercuridi szerda   cosa dolog   sol nap
heri tegnap   narrar elmondani   brillar sütni (nap)
martedi kedd   te itt: neked   calide meleg
deman holnap   granpatre nagyapa   ante duo dies két nappal ezelőtt
jovedi csütörtök   granmatre nagyanya   incontrar találkozni
septimana hét (nap)   visitar meglátogatni   norvegiano norvég (ember)
die nap (24 óra)   nos itt: minket   parlar beszélni
lunedi hétfő   sempre mindig   tote az egész
venerdi péntek   super -ról, -ről   vespere este
sabbato szombat   ancian régi, ősi   on az ember (határozatlan névmás)
dominica vasárnap   interessante érdekes   usar használni
posta posta   les itt: nekik   sperar remélni
scotic skót   monstrar meg-, bemutatni   tosto hamarosan, mindjárt
inveloppe boríték   citate város   me itt: nekem
ci itt   il ha van   salute üdvözlet
car kedves   boteca bolt   cordial baráti, szívből jövő

Grammatica / Nyelvtan

  • A múlt időt a jelen időből képezzük a -va szótag hozzáadásával: io parla “beszélek” → io parlava “beszéltem”, io usa “használom” → io usava “használtam”.
  • A személyes névmások tárgy (engem, téged stb.) és részeshatározós esetben (nekem, neked stb.) a következők lesznek: me, te, le / la / lo; nos, vos, les / las / los. Ugyanezek az alakok állnak elöljárók után is, kivéve harmadik személyben: a me, a te, a ille / a illa / a illo; a nos, a vos, a illes / a illas / a illos.
  • A dátumok leírásánál a nap-hónap sorrendet használjuk, a nap előtt határozott névelővel, és a két részt a de szócskával kapcsoljuk össze: le 14 (dece quatro) de julio.

Problema / Gyakorlat

Cseréld ki a zárójelben álló szavakat a megfelelő személyes névmásra!

(Petter) narrava (Anne) super (le libros). (Mis) non pote parlar a (Petter). (Le dies) es calide. (Anne) da (le horologio) a (Petter e me). (Matre) prende (le magazin). (Petter) joca con (Anne). (Mis) audiva (matre).    → Megoldások