A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection un / Első lecke

Illusztráció az első leckéhez

Hanganyag letöltése (MP3 - 1,77 MB)

Bon die! Hic es Petter e Anne. Illes habita in un casa in Norvegia. Petter e Anne ha un patre e un matre, senior (sr.) e seniora (sra.) Hansen. Illes anque habita in le casa. Le casa es brun, e le tecto es nigre, e illo ha un jardin parve. Anne ha un catto nigre. Illo ha le nomine Mis. Anne ama Mis. Anque Petter ama le animal.

In le salon sede tote le familia Hansen. In le salon es un tabula, un sofa, un sedia e un confortabile. Sr. Hansen sede in le confortabile e lege un magazin international de interlingua, Panorama. Sra. Hansen ascolta le radio, e Anne joca con Mis. Petter scribe un littera a su amico in Scotia. Le casa anque ha un cocina, un camera a dormir, un w.c., un camera pro Anne e un pro Petter.

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
bon die jó napot   le a, az (névelő)   confortabile karosszék
hic itt   brun barna   leger olvasni
esser lenni   tecto tető   magazin magazin, folyóirat
es van   nigre fekete   ascoltar hallgatni
e és   illo az (névmás)   radio rádió
illes ők   jardin kert   jocar játszani
habitar lakni   parve kicsi   con -val, -vel
in -ban, -ben; -ba, -be   catto macska   scriber írni
un egy (névelő)   nomine név   littera (postai) levél
casa ház   amar szeretni, kedvelni   a -nak, -nek
Norvegia Norvégia   animal állat   su az ő ...-ja, -je
haber birtokolni vmit   salon szalon   amico barát
ha van vmije   seder ülni   Scotia Skócia
patre apa   tote a teljes   cocina konyha
matre anya   familia család   dormir aludni
senior úr   tabula asztal   camera szoba
seniora hölgy, úrnő   sofa szófa   camera a dormir hálószoba
anque [aŋke] is   sedia szék   pro -nak, -nek; -ért

Grammatica / Nyelvtan

  • A határozatlan névelő az un: un radio, un littera.
  • A határozott névelő a le: le radio, le littera.
  • A névelők, a főnevek és a melléknevek nem ragozódnak, elöljárók után is alanyesetben állnak: in le casa parve.
  • A melléknevek általában a főnév után állnak: le radio parve, le tecto nigre.
  • A főnévi igenév végződése -r: leger, amar. A jelen időt az -r elhagyásával képezzük: lege, ama. Az esser ige jelen ideje es, míg a haberé ha.

Problema / Gyakorlat

Fordítsd le a következőket interlinguára:

Ők játszanak. Ők levelet írnak. Anne ül a székben és a magazint olvassa. Petter egy név. A macska is a házban él.    → Megoldások