A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Texto cinque / Ötödik szöveg

Hanganyag letöltése (MP3 - 3,2 MB)

Il non veni como un nova, que isto es le ultime lection del curso, e que il non ha ulteriores. Tu ha succedite facer omne dece-cinque lectiones. Nunc tu debe mesme continuar tu studio de interlingua, e – isto es superflue mentionar ancora un vice – tu devenira surprendite que illo es tanto facile. Como studente de interlingua tu supporta anque le travalio del varie societates pro interlingua, que es situate trans le tote mundo.

Lor scopo de labor es que omnes – patre e matre, filio e filia, soror e fratre – apprendera interlingua como lingua de communication international. In le scholas, in le universitates, in le institutos etc. on debe inseniar le alumnos in lor lingua materne e in interlingua. Il pote esser garantite que le studio de interlingua non es inusabile. Si juvenes e veteres apprende iste lingua simple e international, illes non habera problemas de comprender le unes le alteres.

Isto presuppone practic e bon manuales e dictionarios in le linguas national. Iste libros e quadernos naturalmente differera in le maniera de inseniamento. Si le alumnos es diligente e ha interesse de apprender le lingua, le material del libros essera un bon instrumento pro attinger isto. Instructores trans le integre mundo pote instruer infantes e parentes, assi que interlingua attinge omnes.

Le besonio pro un lingua como interlingua es grande. Per travalio commun interlingua vincera como lingua de communication international. Le solution del problema lingual concerne omnes, e per le initiativas in omne paises interlingua rapidemente se diffunde.

Un del cosas le plus importante es informar le populo in cata pais, que existe un lingua international. Isto es facite per debattos public, per articulos in jornales, per Internet etc. e sempre con le scopo que interlingua ganiara le “lucta” como victor.

Le presente situation international de linguas es difficile, e pro isto le successo e progressos de interlingua in le futuro essera remarcabile, si omnes dirige lor attention al problema. Sin dubita, interlingua essera eligite como lingua de communication international e se developpara a esser le maxime adjuta pro omnes.

Bon placer con tu studio de interlingua, e a revider in le Union Norvegian pro Interlingua!

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
nova itt: hír   simple egyszerű   initiativa kezdeményezés
ulterior utolsó   presupponer feltételezni   populo emberek, nép
succeder sikerülni   practic praktikus   debatto vita
studio tanulmány   dictionario szótár   public nyilvános
superflue felesleges   quaderno jegyzetfüzet   ganiar nyerni
surprender meglepődni   differer eltérni, különbözni   lucta küzdelem
studente tanuló   inseniamento tanítás, oktatás   victor győztes
supportar támogatni   consister (de) áll vmiből   presente jelen
varie különböző   materia anyag, tartalom   situation helyzet
societate társadalom   diligente szorgalmas   successo siker
situate elhelyezkedni   interesse érdeklődés   progresso haladás, folyamat
scopo hatókör, kiterjedés   instrumento eszköz   futuro jövő
filio fia vkinek   instructor tanár   remarcabile figyelemre méltó
filia lánya vkinek   integre teljes   diriger utasít, vezet
soror lánytestvér   instruer vezetni, tanítani   attention figyelem
fratre fiútestvér   parentes szülők   eliger választani
schola iskola   attinger megvalósítani   developpar fejleszteni
universitate egyetem   ancora még   adjuta segíteni
instituto intézet   vice -szor, -ször   bon placer élvezni
materne anyai   besonio szükség   a revider viszontlátásra
garantir szavatolni   vincer nyerni   union egyesület
inusabile használhatatlan   solution megoldás      
juvene ifjú, fiatal   concerner aggodalom      

Traduction final / Utolsó fordítás

Záróvizsgaként próbáld lefordítani interlinguára!

Skóciai látogatása alatt az újságíró Hansen számos cikket írt az országról az újságjába. A cikkeket interlinguául írta (szenvedő!), mert emberek milliói ismerik ezt a nyelvet. Ezért Hansen úr cikkét az egész világban olvasták (szenvedő!) és az újságot minden nemzetnek elküldték (szenvedő!). Így minden ember bármelyik országból tudott kommunikálni mindenkivel. Az újság a nemzetközi kommunikáció egy fontos és hasznos eszköze.

A szerkesztő Hansen úr összes cikkét felhasználta az újságban, amelyet naponta adnak ki. Hansen úr nagyon szorgalmas volt és érdekes anyagokat írt. A cikkeket légipostával küldte (szenvedő!) Oslóba, ahol a szerkesztő él. Aztán kiadták azokat (szenvedő!) naponta.    → Megoldások